dr hab. Ewa Skibińska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Andragogiki
Funkcje:
Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Telefon:
022 55 308 15
E-mail:
emskibin@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój 211, II piętro, W lipcu 2018:
4 lipca, środa, 13.00-14.30
11 lipca, środa, 10.30-11.30
17 lipca, wtorek, 11.00-12.00
24 lipca, wtorek, 10.00-11.00

Urlop:


30.07- 4.09.. 2018
W czasie urlopu nie sprawdzam prac dyplomowych oraz nie odpowiadam na maile.studentów 
Zainteresowania naukowe:
Edukacja osób dorosłych - wykorzystanie biografii w edukacji.
Uczenie się i nauczanie osób starszych.
Walidacja kompetencji.
Problematyka kobieca.
Edukacyjne pokonywanie sytuacji tranzycyjnych.
Badania biograficzne/ narracyjne - możliwość ich prowadzenia w obszarze andragogiki. Badania jakościowe.


 
Wybrane publikacje:
Pamięć znaczących osób i wydarzeń w edukacji kobiet (W:)Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, pod red. E. Dubas i O. Czerniawskiej, Warszawa 2002
Nauczyciel akademicki w sytuacji urynkowienia edukacji wyższej, (W:)Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, pod red. nauk. A. Kargulowej, S.M. Kwiatkowskiego, T. Szkudlarka, Kraków 2005
Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa, 2006.
Proces kształcenia seniorów (W:) "Rocznik Andragogiczny 2007"
Cele edukacji dorosłych w kontekście społeczeństwa konsumentów, (W:) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, pod red. nauk. T. Aleksandra, Kraków 2009
„Miasto jako przestrzeń edukacyjna”, W: „Edukacja Dorosłych” nr 2/2011,
„Andragogiczne kształcenie studentów – między rygoryzmem standardów a refleksyjną swobodą”, W: pracy zbiorowej pod red. E. Solarczyk - Ambrozik, Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo UAM, 2013, Poznań
Jadwiga Nowak w "Kwartalniku Pedagogicznym" -ślad obecności, (W:) Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/ 2014
Kariery zawodowe andragogów. Studium empiryczne (red. naukowa), Warszawa 2015 (w tym autorskie teksty: Kariera zawodowa w ujęciu badanych absolwentów specjalności andragogicznej; Pierwsze doświadczenia zawodowe absolwentów specjalności andragogiczej)


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW