avatar2

dr hab. Krystyna Błeszyńska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Dydaktyki Ogólnej
Telefon:
22628-3466
E-mail:
k.bleszynska@uw.edu.pl
Dyżur:
p. 315, piątek, godz. 13.30-15.00


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Edukacja Międzykulturowa; Wychowanie dla Pokoju; Edukacja i socjalizacja w społeczeństwach wielokulturowych; Imigranci i uchodźcy; Diaspory i enklawy etniczne; Doradztwo międzykulturowe; Edukacja w społeczeństwach pokonfliktowych; Problematyka tożsamośći w ponowoczesnych społeczeństwach wielokulturowych.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
2006 - Diaspory i enklawy etniczne jako nowy typ środowiska wychowawczego;
\"Pedagogika Społeczna\", 3, 7-23,

- Procesy tożsamościowe a warunki socjalizacji w społeczeństwach
wielokulturowych; \"Pedagogika Społeczna\", 1, 31-43;

- Uczniowie odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie, „Nowa Szkoła”, 5(643),
8-12;

2005 – Paradygmat normalizacyjny; w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.5;
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak;

2004 – Kulturowe determinanty postaw wobec niepełnosprawności i rehabilitacji.
Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 13-32;

– Oświata polonijna; w: Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna, t.4; Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie Żak;

2003 - Intercultural Education as the Factor of Integration in Multicultural Societies; w:
Gawlikowski K. (red.): Dialogue Among Civilizations. The Key to a Safe Future;
(http:/www.sinology.uni-trier.de/aktuelles/WCTheCouncil.doc);

2002 – Tożsamość Polaków w dobie globalnej; w: Lewowicki T, Nikitorowicz J, Pilch T,
Tomiuk S. (red.): Edukacja wobec ładu globalnego; Warszawa, Wydawnictwo
Akademickie Żak;

- Nationalism and Criteria of Establishing National Identity: w: Boski P, van de Vijer
F.J.R, Chodynicka A.M.(red.): New Directions in Cross-Cultural Psychology;
IP PAN, Warszawa;

2001 - Mieszkańcy globalnej wioski - tożsamość społeczna a procesy indywiduacji; w:
Nikitorowicz J, Sobecki M, Misiejuk D. (red.): Kultury tradycyjne a kultura
globalna; Białystok, Trans Humana;

- Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych; Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie ZAK.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW