prof. dr hab. Józef Półturzycki

Stanowisko:
profesor zwyczajny
Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Edukacji Ustawicznej
Funkcje:
Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Telefon:
(22) 55-308-52
Dyżur:
s. 420, piątek godz 10.00-11.30.
Urlop:
26 lipca do 5 września i od 20 do 30 września.


 
Zainteresowania naukowe:
andragogika, edukacja ustawiczna, dydaktyka, metodyka nauczania języka polskiego, publicystyka pedagogiczna.


 
Wybrane publikacje:
J. Półturzycki, Niepokój o dydaktykę, Warszawa-Radom 2014
J. Półturzycki (współautor), Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji, Warszawa-Płock-Radom 2011
J. Półturzycki, Aleksander Kamiński, Warszawa-Radom 2006
J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock 2004
J. Półturzycki, Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia. Płock 2003
J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. rozszerzone i poprawione, Płock 2002
J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998
J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW