dr Anna Marianowska

Stanowisko:
Adiunkt


Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Pracy


Funkcje:
Kierownik studiów podyplomowych - Trener-Andragog
Koordynator merytoryczny programu kształcenia "Trener kompetencji miękkich" - „Program Zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” finansowanego z EFS


Telefon:
(22) 55-308-15


E-mail:
a.marianowska@uw.edu.pl


Dyżur:
https://us02web.zoom.us/j/89196552156?pwd=U2FIdFhRNTB2QTNXQUtFSWZMMGEydz09, Czwartek, godz. 18.44-20.15 (proszę o kontakt mailowy)
Umów spotkanie


Urlop:
01- 09.07.2021 r.
19.07. - 20.08. 20021 r.
20.09. - 24.09.2021 r.
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Edukacja dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania, uczenia się oraz rozwoju człowieka dorosłego w okresie wczesnej i średniej dorosłości.


books 25160 340

Wybrane publikacje:  • Marianowska A. (2013), Pomiędzy adolescencją a dorosłością–koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta, [w:] Edukacja Dorosłych, nr 1, ss. 91-104.

  • Marianowska A. (2014), Uczelnie wyższe wobec wyzwań LLL (lifelong learning) i LLW (lifewide learning), Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

  • Marianowska A. (2015), Iksy i Igreki - podobieństwa i różnice pokoleniowych zbiorowości [w:] Skibińska E. (red.), Kariery zawodowe andragogów: studium empiryczne, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, ss. 33-56.

  • Marianowska A. (2017), Transmisja młodości w dorosłość, [w:] „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (76), ss. 101-113.

  • Marianowska A. (2017), Erasmus – warto?Analiza kompetencji i dostosowania zawodowego młodych dorosłych z doświadczeniem mobilności, [w:] „Edukacja Dorosłych”, nr 2(77).

  • Marianowska A. (2018), Uwarunkowania odraczania dorosłości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce, FRSE, Warszawa, ss. 94-115. 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap