dr Leszek Rowicki

Stanowisko:
Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznych i Aparatury Badawczej
Telefon:
22 5530834
E-mail:
l.rowicki@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 329, wtorki, piątki: 12:00 - 13:00
w sprawach pilnych w innych terminach proszę o mail


 
Zainteresowania naukowe:
Socjologia kultury, orientacje społeczne i kulturalne młodego pokolenia.


 
Wybrane publikacje:
- W przededniu wielkiej zmiany. Młodzież Warszawy 1987-1988, Henryk Banaszak, Leszek Rowicki (red.), Warszawa 1991.
- Drogi kształtowania wzorów uczestnictwa młodzieży w kulturze wyższego poziomu, w: Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych, Anna Przecławska (red.), Warszawa 1993, Wydz. Pedag.
- Poradnik samokształceniowy, Warszawa 1995 r. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów.
- Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku, (współautor A. Przecławska), Wydawnictwo „Żak”,
Warszawa 1997.
- Pamięć - Wiedza - Wyobraźnia, (współautor H. Banaszak), Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
- Orientacje społeczne młodzieży, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 3 (193), 2004.
- Kultura a zmiana społeczna, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 1 (203), 2007.


 
Aktywność naukowa:
Kierownik projektu:    Między przeszłością a przyszłością. Dążenia i perspektywy życiowe pokolenia III  RP                          – uwarunkowania środowiskowe, kulturalne i edukacyjne.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW