dr hab. Małgorzata Żytko

Stanowisko:
Prof. UW


Jednostka:
ZAKŁAD WCZESNEJ EDUKACJI I KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI


Funkcje:
Kierownik Zakładu Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym; UW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds Kadrowych
Egzaminator doktorantów z dyscypliny dodatkowej PEDAGOGIKA


Telefon:
5530873


E-mail:
mzytko@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 226/227, Środa 10.30-12.00 (online)
Umów spotkanie
Zainteresowania naukowe:


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, współpracy szkoły z rodzicami, oceniania formatywnego, kształcenia nauczycieli.


Wybrane publikacje:


Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji (współred), Instytut Spraw Publicznych 2002.

Pisanie - żywy język dziecka, Wydawnictwa UW 2006.

Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (współred.), CKE 2007.

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów (współred), CKE 2008.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 - wiele różnych światów (współred.), CKE 2009

Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych w: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania (red. D. Klus Stańska, M. Szczepska-Pustkowska), WAiP 2009

Pozwólmy dzieciom mówić i pisać - w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów, CKE 2010

Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim (współred.), CKE 2011

Uczeń, szkoła dom. Raport z badań kontekstowych 2011 (współred.), IBE 2012

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) - pedagogiczny eksperyment z "politycznymi konsekwencjami", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" nr 4(64) /2013


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW