avatar2

prof. dr hab. Krystyna Pankowska

Jednostka:
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą
Funkcje:
Kierownik Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą
Telefon:
55 308 38
E-mail:
kpankowska@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój 326, W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy: kpankowska@poczta.onet.pl


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
edukacyjne konteksty sztuki, estetyka, teoria dramy, edukacja kulturalna.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
2015, Sztuka i twórczość/red./
2013, Drama. Konteksty teoretyczne
2013, Kultura- sztuka-edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne
2010, Sztuka i wychowanie.Współczesne problemy edukacji estetycznej/red./
2006, Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności(współpr.H.Gzella i A.Madziara)
2000, Pedagogika dramy
1997, Edukacja przez dramę
1990, Drama - zabawa i myślenie
1986, Współczesny teatr poszukujący.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW