Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr hab. Agnieszka Naumiuk

Stanowisko:
prof. UW


Jednostka:
Zakład Pedagogiki Społecznej, Pracownia Inkluzji, Integracji i Edukacji Społecznej


Funkcje:
Członkini Rady Dyscypliny Pedagogika.
Koordynatorka międzynarodowych studiów magisterskich ADVANCES 2.0


E-mail:
agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl


Dyżur:


Urlop:
15.09.2022-30.07.2023 urlop naukowy, stypendium Fundacji Fulbrighta
Zainteresowania naukowe:


środowiskowe uwarunkowania wychowania, działanie społeczno-edukacyjne w środowisku, organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, uczestnictwo społeczne młodzieży i dorosłych, edukacja w społeczeństwie obywatelskim i tworzeniu demokracji, rola filantropii i wolontariatu w edukacji społecznej, edukacja społeczników, systemy edukacji pozaformalnej i nieformalnej, sieci wsparcia społecznego, związki pedagogiki społecznej z pracą socjalną, empowerment, aktywizacja grup i jednostek zagrożonych wykluczeniem.


Wybrane publikacje:


Wybrane Artykuły po 2016 r.:

1. [2016] Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym. "Pedagogika Społeczna" 2016 nr 3 (61), s.37-54.

3.  [2017] Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej przestrzeni lokalnej – potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne. (współaut. Michał Bron Jr.) "Pedagogika Społeczna" 2017 nr 3 (65), s. 37-54.

4. [2017] W stulecie wydania "Diagnozy społecznej" Mary Ellen Richmond - między tradycją a zmianą w myśleniu o standardach pracy socjalnej. "Praca socjalna" 2017 nr 6 (32), s. 5-25.

5. [2018] Education to participate and engage - Polish traditions and challenges of participation-oriented pedagogy. "Polish Journal of Educational Studies" Vol I (LXXI)

6. [2018, 2020]Community leaders’ perspective on their role and links  with social education. Case of Poland. W: D. Keller, K.  O’Neil,  H. Nicolaisen, D. Schugurensky,  K. Villaseñor (red.) (s.115-129). In: Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations,  Phoenix, Arizona: Social Pedagogy Association./Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 


7. [2019]Diversity, dialogue, and identity in designing globally relevant social work education. "Social Work Education"  eds. Michael Rasell, Helene Join -Lambert, Agnieszka Naumiuk, Lars Uggerhoj, Janet Walker

https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1570108

7.[2019] Trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym dzieci z zaburzeniami przywiązania – wyzwania dla środowiska szkolnego. W: M. Cywińska (red.) Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci. (s. 135-157), Wydawnictwo UAM. (współautorstwo z dr Anną Steinhagen)

8. [2019] Koncepcja settlementów oraz współczesne polskie programy włączania społeczności lokalnych w integrację migrantów. "Kultura i Edukacja" 2019 nr 1(123), s. 175-197. (współautorstwo z dr Martą Pietrusińską).

13.[2020] Coexistence, co-responsibility and interdependence as categories important to social pedagogy directed towards building communities.  Kultura, Społeczeństwo, Edukacja 2020 nr 1.s. 63-72, wersja polska 53-62

9. [2021]When Europe's East, West,, North and South Meet: Learning from Crss-country Collaboration in Creating and International Social Work MAster Programme,  AgnieszkavNaumiuk , Michael Rassell, Lars Uggerhoj,in: W. Lorenzat all, European Social Work After 1989. European Social Work Education and Practice: http: //doi:org/10.1007/978-3-030-45811-9_8, Springer 2021 s. 119-133

10.[2021] Sharing Experience  and LEarning in Doing International Research: Teh case of Erasmus Mundus Advances Program in: Minding the Gaps in Social Work (ed.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. s. 17-30.

11. Naumiuk A., Serra F., Pinto C, Uggerhoy L, Rassel M. (2022): Using participation to understand and address the anxieties of European youth about unemployment, future work and community w: V. B.Nielsen, I. Julkunen, P. Malin, L. Uggerhøj, Social Work, Social Welfare, Unemployment and Vulnerability among Youth, Routlege Research Series, London, s. 95-111 (chapter 7)

https://www.routledge.com/Social-Work-Social-Welfare-Unemployment-and-Vulnerability-Among-Youth/Nielsen-Malin-Julkunen-Uggerhoj/p/book/9780367562083


12. Naumiuk A.(2022), Dylematy skupienia. Polska Szkoła Pracy Socjalnej wobec globalnej zmiany: od tradycji społecznikowskich przez wyzwania profesjonalizacji, ku potrzebom umiędzynarodowienia. Praca Socjalna nr 2/2022.

Publikacje książkowe:
1) Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way. „Orthos” Wydawnictwa Edukacyjne, Warszawa 2003.
2) Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy. Akapit, Toruń 2007.
3) Edukacja - Partycypacja - Zmiana w doświadczeniu działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

4) Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje. (współaut. Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Monika Skura, Anna Steinhagen) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018

5) Minding the Gaps in Social Work (ed.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.


Aktywność naukowa:


Kierownik (polskiej części) Programu Horyzont Europe: Responsive  1.03.2023-28.02.2026

Stypendystka Fudacji Fullbright Senior Researcher 25.09. 2022-25.06.2023.