Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr hab. Anna Dąbrowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Pedagogiki Społecznej, Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi


E-mail:
anna.dabrowska@uw.edu.pl


Dyżur:
środa, godz. 15.00-16.00.
Proszę o mailowe umawianie spotkań.
Zainteresowania naukowe:


piśmienność młodzieży, slang młodzieżowy, język i komunikacja społeczna, język w mediach, aktywne metody kształcenia, antropologia kultury dziecięcej i młodzieżowej


Wybrane publikacje:


A. Dąbrowska, Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności, WUW, Warszawa 2023.

A. Dąbrowska, Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności, [w:] "Forum Akademickie" 7-8/2023. (artykuł popularnonaukowy)

A. Dąbrowska, Slang młodzieżowy jako przedmiot badań - problemy z pisaniem o języku nastolatków, [w:] "Społeczeństwo. Edukacja. Język", Tom 16, Nr 2. 2022.

A. Dąbrowska, Youth Literacy in the Era of New Orality – a Local or Global Problem?, [w:] In the Search of a Language Pedagogical Paradigm, ed. M. Daszkiewicz, A. Dąbrowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020.

In the Search of a Language Pedagogical Paradigm, ed. M. Daszkiewicz, A. Dąbrowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020.

A. Dąbrowska, Młodzież wobec przemian kultury pisma – kompetencja tekstotwórcza nastolatków w świetle badań własnych, [w:] „Podstawy Edukacji. Język w edukacji – edukacja językowa” 2019 (12).

A. Dąbrowska, O przydatności dla pedagogów diagnoz edukacyjnych w zakresie badania piśmienności młodzieży – uwagi na marginesie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2019, nr 4(254).

A. Dąbrowska, Piśmienność młodzieży w świetle polskich diagnoz edukacyjnych, [w:] „Rozprawy Społeczne” 2019, nr 13(3)./ A. Dąbrowska, Youth Literacy in Light of Polish Educational Diagnoses, “Social Dissertations” 3(13)/2019.

A. Dąbrowska, Educational Role of Language and Polish Youth Slang – Literature Review, "Educational Role of Language Journal" 1/2019.

A. Dąbrowska, Slang młodzieżowy jako element budowania wspólnoty w komunikacji szkolnej, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2018, nr 3(248).

A. Dąbrowska, (Nie)piśmienność młodzieży jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu, [w:] Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, T. 1, Idee - koncepcje, red. M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

A. Dąbrowska, Młodzież a praca nad sobą - w świetle listów młodych czytelników do redakcji wybranych czasopism młodzieżowych: "Cogito", "Victor Gimnazjalista" i "Mały Gość Niedzielny" [w:] "Zeszyty Prasoznawcze", 2017, Tom 60, nr 4(232).

A. Dąbrowska, Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym, [w:] "Problemy Wczesnej Edukacji", 2017, nr 2(37).

A. Dąbrowska, Kulturowe uwarunkowania piśmienności młodzieży, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2017, nr 2(244).

A. Dąbrowska, Slang na salonach. O ekspansji języka młodzieży na przykładzie komunikatów reklamowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny", 2016, nr 2(240).

A. Dąbrowska, Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy, [w:] "Parezja", 2015, nr 2(4).

A. Dąbrowska, Jak Cię słyszą, tak Cię piszą – o języku w perspektywie pedagogicznej, [w:] "Studia z Teorii Wychowania", Tom V, 2014, nr 1(8).

A. Dąbrowska, Dlaczego język kulturalny nie jest popularny? Językowa moda jako problem pedagogiczny, [w:] Moda w kulturze, sztuce i edukacji, red. W. Bobrowicz, D. Kubinowski, Z. Pakuła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

A. Dąbrowska, Style komunikowania się dziewcząt i chłopców, [w:] Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red. R. Michalak i M. Wieczorek, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2013.

A. Dąbrowska, Aktywność kulturalna a językowy obraz świata młodzieży, [w:] Wychowanie w kontekście współczesnych przemian społeczno - kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

A. Dąbrowska, Co dwie szkoły, to nie jedna? O umiejętnościach językowych uczniów szkół zróżnicowanych ze względu na płeć, [w:] Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012.

A. Dąbrowska, Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji komunikacyjnej dziewcząt na przykładzie uczennic szkoły „Strumienie”, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M. Skibińska, Warszawa 2011.

A. Dąbrowska, Młodzież w świetle zmieniającego się modelu komunikacji, [w:] Kultura, zmiana społeczna, wychowanie, red. A. Grodzki, D. Świerczyńska-Jelonek, A. Wiłkomirska, Wydawnictwo WUW, Warszawa 2006.

Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2001, nr 2. (recenzja)

A. Dąbrowska, Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich, [w:] "Kwartalnik Pedagogiczny" 2000, nr 3-4.