Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Magdalena Kuleta-Hulboj

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Pedagogiki Społecznej, Pracownia Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej


Funkcje:
- sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (komisja.etyczna.WPUW@uw.edu.pl)
- członkini Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na UW
- członkini Rady Dydaktycznej WP UW
- członkini Rady Wydziału


E-mail:
m.kuleta-hulboj@uw.edu.pl


Dyżur:
p. 325, W sem. zim. 2023/2024: czwartki w godz. 10.30.-11.30. Zachęcam również do kontaktu mailowego.
UWAGA: odwołuję wykłady, konwersatoria i dyżur w dn. 23 i 30 XI 23 r. z powodu wyjazdów służbowych.
Umów spotkanie
Zainteresowania naukowe:


edukacja globalna, rozwojowa, globalna edukacja obywatelska; globalne obywatelstwo, relacja: globalizacja i edukacja;
pamięć i miejsce jako kategorie pedagogiczne;
edukacja międzykulturowa, wymiana młodzieży i jej rola społeczno-edukacyjna;
relacje polsko-żydowskie w perspektywie pedagogicznej;


Wybrane publikacje:


Książki:

- G. Dryżałowska, M. Kuleta-Hulboj, A. Naumiuk, M. Skura, A. M. Steinhagen, Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej, WUW, Warszawa 2018.

- Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, pod red. Z. Babickiego i M. Kulety-Hulboj, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

- Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, pod red. M. Kulety-Hulboj i M. Gontarskiej, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2015 (https://www.academia.edu/15003590/Edukacja_globalna._Polskie_konteksty_i_inspiracje_red._M._Kuleta-Hulboj_M._Gontarska);

- M. Kuleta-Hulboj, Pamięć - edukacja - dialog. Studium przypadku polsko-izraelskiej wymiany młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Wybrane artykuły:

- M. Kuleta-Hulboj, D. Aleksiak, (2022), Looking for a Better Future? Reconstruction of Global Citizenship and Sustainable Development in Polish National Curriculum. W: M. Ozturk (ed.), Educational Response, Inclusion and Empowerment for SDGs in Emerging Economies: How do education systems contribute to raising global citizens? (67-82). Springer International Publishing.

- Critical and Postcolonial Perspectives on Global Education: The Case of Poland, "JSSE - Journal of Social Science Education" 2020, Vol. 19 no. 4, DOI: https://doi.org/10.4119/jsse-3467

- D. Aleksiak, M. Kuleta-Hulboj, (2020), A Policy at a Standstill: A Critical Analysis of Global Education in the Polish National Curriculum, Policy&Practice: A Development Education Review, Issue 31.

- Global education in Poland, in: "The Bloomsbury Handbook of Global Education and Learning" ed. by D. Bourn, Bloomsbury Academic: London 2020 (https://www.bloomsbury.com/us/the-bloomsbury-handbook-of-global-education-and-learning-9781350108738/).

- O potrzebie utopijnej, radykalnie etycznej edukacji globalnej. "Pedagogika Społeczna" 2018 nr 1: http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/01/PS1201839-55.pdf

- Sprawiedliwość i odpowiedzialność w edukacji globalnej (w narracjach przedstawicieli organizacji pozarządowych). "Forum Pedagogiczne" 2017 nr 2: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/1991.

Edukacja dla pokoju w silnie skonfliktowanych społecznościach (na przykładzie programów izraelsko-palestyńskich). W: "Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju", red. K. Błeszyńska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

- The global citizen as an agent of change: Ideals of the global citizen in the narratives of Polish NGO employees. "The Journal of Critical Education Policy Studies" 2016 nr 3: http://www.jceps.com/archives/3239;

- Kilka uwag o heterogeniczności edukacji globalnej. "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 2015 nr 1: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6884.

- Odmiany edukacji globalnej. W: S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (ed.), "Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti", Brno 2014, s. 455-461.

- Ullrich, A., Steinhagen, A., Kuleta-Hulboj, M., Reinhardt, J., Heimes, E., & Febel, D. (2014). Auf den Spuren Janusz Korczaks. Erfahrungen einer Polenreise von Studierenden der Sozialen Arbeit. "Soziale Arbeit", 63, 22-27.

- Polish-Jewish Youth Encounters (2011), artykuł dostępny na stronie www.iccj.org.

- Prze-mieszczenia. Co wynika z wymian młodzieżowych dla relacji Polska-Izrael? W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), "Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa". Łódź 2010, s. 341-354.

- Ksenofobia. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 268-272.

- Międzynarodowa wymiana młodzieży. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 302-305.

- Nacjonalizm. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, Warszawa 2010, s. 319-323.

- Międzynarodowa wymiana młodzieży w perspektywie edukacji międzykulturowej (na przykładzie wymiany polsko-izraelskiej). W: E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista (red.), "Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości", Wydawnictwo APS, Warszawa 2009, s. 195-208.
Moje publikacje (Polska Bibliografia Naukowa): https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3931051/

Mój profil w Academia.edu: https://uw.academia.edu/MagdalenaKuletaHulboj

Mój ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9774-1291


Aktywność naukowa:


Członkini ANGEL - Academic Network on Global Education and Learning, od 2021 r. - członkini ANGEL Advisory Board.

https://angel-network.net/about

RESPONSIVE (2023-2026, Horizon Europe) - Enhancing the responsiveness of Europe’s social services to input from diverse citizens. https://responsive-europe.eu/