avatar2

dr Jerzy Marek

Stanowisko:
starszy wykładowca
Jednostka:
Dydaktyki i Pedeutologii
Funkcje:
Kierownik Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą
Telefon:
22 553 08 42
E-mail:
jmarek@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 317, wtorki 12.00 - 13.30


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
dydaktyka ogólna, organizacja, zarządzanie i projektowanie kształcenia, polityka oświatowa.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
- Polish school system towards children of immigrants and refugees, referat na konferencję Education, Counseling and Social Work as Factors in the Integration of Immigrants and Refugees in Multicultural Societies” Warszawa, 2004: druk w materiałach konferencyjnych
- Změna zásad wykonávani pedagogického dohledu v Polsku, w: Proměny pedagogiky Wydawnictwo Univerzita Karlova w Pradze (2005)
- Klasyfikacje metod dydaktycznych – cykl artykułów w: Forum nauczycielskie (2006)
- Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie w: Nowa szkoła 11.2008
- La prezenza parentale negli organismi instituzionali in Polonia (str. 113 – 140); w: Paola Dusi – Luigi Pati, Corresponsabilita educativa, Scuola e famiglia nella sfida multiculturale: una perspettiva europea; Editrice La Scuola, Brescia, Italia, 2011.
- O zmianie w zasadach budowania programów szkolnych: wokół artykułu Wincentego Okonia ‘Nowe tendencje w badaniach nad programami szkolnymi’” z numeru 98 Kwartalnika Pedagogicznego (Warszawa 1978)”, 2014
- Przygotowanie kierowniczej kadry placówek oświatowych Kwartalnik Pedagogiczny 4/2016
- Zarządzanie a efekty oświatowe i wychowawcze szkoły; w: Edukacja - w stronę kluczowych wartości (red. Józef Górniewicz; Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Olsztyn-Białystok 2017


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW