dr hab. Janina Kamińska

Stanowisko:
profesor uczelni
Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Historii Oświaty i Wychowania
Funkcje:
Elektor UW w kadencji 2020-2024
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu MOST dla doktorantów
Członkini Rady Wydziału
Członkini Komisji Oceniającej
Członkini Rady Dyscypliny Pedagogika
Telefon:
(22) 55 308 55
E-mail:
j.kaminska@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 416, 8.09.2020 godz. 11-12, p. 416.
21.09. i 28.09. 2020 godz. 10-11.30 via skyp: janina.kaminska2
Urlop:
03.08-04.09.2020;
14.09-18.09.2020


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Historia wychowania. Dzieje Akademii Wileńskiej w okresie Oświecenia. Szkolnictwo polonijne. Kształcenie nauczycieli


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Monografie:
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia,(redakcja naukowa), Warszawa 2004.

Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792, Warszawa-Pułtusk 2004.

Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 2012.

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Akademia Wileńska. Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego (1773-1794). Seria: Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela – koncepcje, doświadczenia i inspiracje, t. 3, cz. 2, Warszawa 2018.

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Szkoły w Wydziale Litewskim. Seria: Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela – koncepcje, doświadczenia i inspiracje, t. 11, Warszawa 2018.

Artykuły, rozdziały w pracach zwartych:
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1956-2006, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 4/2007.

Pamięci zmarłych profesorów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” 3/2014 i 4/2014

Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego jako uczelnia oświeceniowa, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R LX: 2015, z. 1.

Szkoła - Nauczyciel - Wychowanie: wokół Jubileuszu Profesor Ireny Szybiak, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2016, z. 3-4.

Aktywność społeczna studentów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego – zarys problematyki i możliwości badawcze, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3/2017.

Karta z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, t. 7: „Kultura w edukacji”, red. Anna Haratyk, Nadija Zayachkivska, Wrocław 2017, s. 217-231.

Związek Szkoły Polskiej w Paryżu z Karolem Libeltem, [w:] Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. nauk. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań 2017, s. 119-133.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW