avatar2

dr Krystyna Komosińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
E-mail:
k.komosinska@uw.edu.pl
Dyżur:
sala 220, poniedziałek

godz. 11.30 - 13.0


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Nauczanie studentów przedmiotu "Pierwsza pomoc" według owych zasad. Organizacja nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" na różnych szczeblach nauczania. Problematyka HIV/AIDS. Problemy starzenia się.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
1. Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania. WSP Olsztyn 1995.
2. Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 1999.
3. Jaczewski A., Komosińska K.(red.): Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo Akademickie NOVUM, Płock 2004.
4. Komosińska K. , Woynarowska B., Hild K.: Nauczyciele o swoim samopoczuciu i pracy po trzech latach wdrażania reformy edukacji. Edukacja 2005, nr 1 (89).
5.Starzenie się jako ważny etap rozwoju człowieka uwarunkowany także wpływami pedagogicznymi w minionych okresach życia, w programie przedmiotu; Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, [w]: Rzepka J.(red.), Nauczanie wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2006.
6.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW