avatar2

dr hab. Anna Kowalewska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
Funkcje:
Członek Rady Wydziału Pedagogicznego

Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
Telefon:
55 308 49; 55 308 20
E-mail:
a.kowalewska@uw.edu.pl
Dyżur:
Sala 209
Urlop:
27.07.2020 r. - 4.09.2020 r.


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Członek krajowej i międzynarodowej grupy badawczej nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC ((Health Behaviour In School-aged Children. A WHO Cross-national Collaborative Study), w grupie roboczej „zachowania ryzykowne” (RB Risk behaviours).
Zainteresowania naukowo-badawcze:
1. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych, w tym palenia tytoniu;
2. Biologiczne i medyczne uwarunkowania rozwoju i wychowania w tym: biologiczne mechanizmy uzależnień oraz wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży;
3. Edukacja zdrowotna metody i techniki wykorzystywane w edukacji zdrowotnej, monitorowanie działań podejmowanych w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach i uczelniach wyższych zajmujących się kształceniem pedagogów i nauczycieli.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
1.Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania w kontekście uwarunkowań psychospołecznych. ASPRA-JR Warszawa 2013
2.Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN Warszawa 2010
3.Układy regulujące i integrujące (układ nerwowy i hormonalny), [w:] Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania (red.) Jaczewski A., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
4. Problemy wieku starczego, współautorstwo Jaczewski A., Komosińska K. [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, (red.) Fabiś A., WSZiM, Sosnowiec 2005.
4. Jak działają narkotyki?, współautorstwo Jędrzejko M., [w:] Narkotyki i narkomania. Patologie społeczne XXI wieku, (red.) Jędrzejko M. Bożejewicz W., Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW