dr Adam Grodzki

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Animacji Kultury


Telefon:
55-308-34


E-mail:
ag113@interia.pl


Dyżur:
s. 329, Poniedziałki, godz. 11.00-12.30


Urlop:
.
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Szeroko rozumiana edukacja seksualna nietolerancyjnego oraz zdominowanego i systematycznie zniewalanego katolicko społeczeństwa,  skuteczna profilaktyka ciąży oraz HIV/AIDS, legalna aborcja wśród Polek (dokonywana z mnóstwem problemów w kraju oraz bezproblemowo za jego granicami, w całej UE), aktywność erotyczna i seksualna młodzieży oraz dorosłych Polaków w dobie pandemii COVID-19.


Research interest:

Broadly understood sex education in an intolerant country, dominated and systematically enslaved by Catholic society, effective prevention of pregnancy and HIV / AIDS, legal abortion among Polish women (with many problems in the country and massively without problems abroad throughout the EU), erotic and sexual activity of young people and of adult Poles in the time of the COVID-19 pandemic.


books 25160 340

Wybrane publikacje:


W formie e-booków są dostępne na:  https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Adam-Grodzki,a,777507879  oraz:  https://www.taniaksiazka.pl/autor/adam-grodzki

Najgłośniejsza i najpopularniejsza publikacja wzbudzająca coraz więcej kontrowersji (niestety także i na tym Wydziale),  to powieść obyczajowa "SEXperymenty":     https://adam-grodzki-seksperymenty.webnode.com

Książka jest oparta na faktach żywcem zaczerpniętych z życia młodzieży. Powinni zapoznać się z nią nie tylko rodzice współczesnych nastolatków, ale i najzacniejsi, mocno skostniali pedagodzy. Rzecz dostępna również jako e-book od 2019 r. Fragment książki można przeczytać na:   https://ridero.eu/pl/books/sexperymenty/

Więcej informacji o tej, jak i pozostałych moich powieściach, będących dla inteligentnych czytelników  także  specyficzną i nietypową formą nieco zawoalowanego poradnictwa seksuologicznego, można znaleźć na:   http://www.webook.pl/autor-Adam_Grodzki,ksiazki.html

Selected publications:

https://grodzki-adam-sexperymenty-in-english.webnode.com/      The loudest and most popular publication that arouses more and more controversy (unfortunately also at this Faculty) is the novel "SEXperymenty", based on facts taken from the life of today's youth, which should be read not only by parents of contemporary teenagers, but also by the most respected fossilized educators. Also available as an e-book from 2019. A fragment of the book is available at:   https://grodzki-adam-sexperymenty-in-english.webnode.com/about-us/

More information (in Polish) about this and my other novels, which are also a specific and unusual form of slightly veiled sexological counseling for intelligent readers, can be found at:  https://ridero.eu/pl/books/catalog/?offset=0&q=GRODZKI+Adam       &   http://www.webook.pl/autor-Adam_Grodzki,ksiazki.html


idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


Zgodna z własnymi zainteresowaniami oraz preferencjami poznawczymi, w poszczególnych okresach pracy zawodowej. Materiały:  https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709355878c28a0473a7782/current

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap