dr Małgorzata Sieńczewska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli
Funkcje:
członek Uniwersyteckiej Rady ds.Kształcenia UW
doradca Dziekana ds.potwierdzania nieformalnych efektów kształcenia na WPUW
kierownik Studiów Podyplomowych Coaching w edukacji
Telefon:
55 308 59
E-mail:
m.sienczewska@uw.edu.pl
Dyżur:
dyżur w semestrze letnim 2019/2020:
środa 15.00 -16.00 p. 225
proszę o wcześniejsze mailowe potwierdzanie terminu spotkania


 
Zainteresowania naukowe:
edukacja językowa małego dziecka,
metoda dramy w kształceniu zintegrowanym,
edukacja teatralna małego dziecka,
metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej,
edukacja cyfrowa-media w popularyzacji nauki,
diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych,
tutoring w szkole
innowacyjne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW