dr Ewa Dębska

Stanowisko:
starszy asystent


Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Andragogiki


Funkcje:
opiekun Wydziałowego Biura Karier UW


Telefon:
22 55 308 15


E-mail:
e.debska@uw.edu.pl


Dyżur:
422, wtorki 11:30-13:00
Proszę o wcześniejsza informację mailową.
Zainteresowania naukowe:


interakcyjne wymiary kształcenia, władza w edukacji, poradnictwo zawodowe, poradnictwo organizacyjne i całożyciowe


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW