dr hab. Paulina Sosnowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki


Telefon:
022-553 08 46


E-mail:
psosnowska@uw.edu.pl


Dyżur:
319, Semestr zimowy 21/22: wtorki, godz. 13.15-14.15
Zainteresowania naukowe:


filozofia wychowania, filozofia niemiecka XX w., idea Bildung i idea uniwersytetu, filozofia polityki


Wybrane publikacje:


"Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej", Warszawa 2009
"Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii", Kraków 2015

Hannah Arendt and Martin Heidegger. Philosophy, Modernity and Education, Rowman&Littlefield, 2019


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW