dr hab. Paulina Sosnowska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki
Telefon:
022-553 08 46
E-mail:
psosnowska@uw.edu.pl
Dyżur:
p. 319, wtorki, g. 13.15-14.15 (z wyłączeniem dni RND)


 
Zainteresowania naukowe:
filozofia wychowania, filozofia niemiecka XX w., idea Bildung i idea uniwersytetu, filozofia polityki


 
Wybrane publikacje:
"Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej", Warszawa 2009
"Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii", Kraków 2015

Hannah Arendt and Martin Heidegger. Philosophy, Modernity and Education, Rowman&Littlefield, 2019


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW