prof. dr hab. Irena Wojnar

Stanowisko:
profesor zwyczajny
Funkcje:
profesor zwyczajny
Dyżur:
pokój 323, piątki, godz. 11.30 - 13.00


 
Zainteresowania naukowe:
pedagogika ogólna, relacje między rozwojem/edukacją człowieka a twórczymi dokonaniami i doświadczeniami ludzi; kondycja człowieka w świecie współczesnym w perspektywie polskiej, europejskiej i globalnej; humanistyczna pedagogika kultury i edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę


 
Wybrane publikacje:
\"Esthetique et Pédagogie\", 1963 (wyd. polskie, hiszpańskie, włoskie)
\"Teoria wychowania estetycznego\" (1976, 1980, 1984, 1995)
\"Estetyczna samowiedza człowieka\", 1982
\"Pedagogia e valori umani\" 1990
\"Humanistyczne intencje edukacji\", 2000
\"Edukacyjna kultura przyszłości\", 2006
liczne prace redakcyjne (antologie, zbiory studiów) i przekładowe (język francuski, włoski, angielski).


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW