dr Mariusz Samoraj

Stanowisko:
starszy wykładowca
Telefon:
604371259
E-mail:
mariuszsamoraj@poczta.onet.pl
Dyżur:
323, w semestrze zimowym dyżury: środy 13.15.- 14.15. pokój 323


 
Zainteresowania naukowe:
teoria i praktyka wychowania estetycznego oraz działalność INSEA, przekaz dziedzictwa kulturowego w regionach rustykalnych Polski, animacja społeczno - kulturalna, antropologia kulturowa.


 
Wybrane publikacje:
M. Samoraj (red.), "Education through Art. Time Passing and Time Enduring", Agencja Reklamowo - Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2002,
"Międzypokoleniowy przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie i społecznościach lokalnych na wybranych przykładach mikroregionów Polski", w: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.) "Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno - kulturowe wymiary przekazu", Trans Humana, Białystok 2003,
"The Green School Visits: Aesthetic Education, Living Culture and Ecological Study in Poland", w: M. Stokrocki (red.), "Interdisciplinary Art Education", The Art Education Association, Reston 2005.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW