avatar2

dr Ewa Kozdrowicz

Stanowisko:
starszy wykładowca
Telefon:
(0-22) 55-308-27
E-mail:
e.kozdrowicz@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 333, 5.09 środa godz. 10-11.30
Urlop:
16.07- 10.08. 2018
10.09 - 28.09.2018


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Pomoc dziecku i rodzinie w zakresie funkcjonowania socjalno-wychowawczego, profilaktyka problemowa.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Adopcyjne rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania (red. naukowa), Warszawa 2013, Wydawnictwo Akademickie ŻAK

Warszawa jest moja i ja jestem jej….O genius loci w Pamiętniku Janusza Korczaka (w) Z. Rudnicki (red.), Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 31-49

Miły-niemiły. Perspektywa dziecka i wychowawcy (w) Z. Rudnicki (red.) Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia”. W 80. rocznicę wydania, Poznań 2011, WSE UAM

W mozaice pamięci. Anna Przecławska (1929-2010), Problemy opiekuńczo-Wychowawcze, maj 2011,

Wyjątkowe rodzicielstwo. Adopcyjne historie (współred. M. Jagodzińska, G. Niedzielska), Warszawa 2010

Rodzina- migracja-dziecko. (współred. B.Walczak) Warszawa 2008 (Pedagogika społeczna 3/2008)

Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Domagała, Warszawskie miejsca Janusza Korczaka, Warszawa 2008

Funkcja prokreacyjna w rodzinie. Zmiany i zagrożenia (w:) Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość-teraźniejszość -przyszłość. Praca pod red. E. Jundziłł i R. Pawłowskiej, Gdańsk 2008, Wydawnictwo Harmonia

Ryszard Wroczyński - żyć w ludziach i dziełach. Praca pod red. E. Kozdrowicz i T. Pilcha, Warszawa 2007, Wydawnictwo Pedagogium (Pedagogika Społeczna 2/ 2007)

Zagrożona młodzież a profilaktyka (w:) Kultura-Zmiana społeczna-Wychowanie. Inspiracje i poszukiwania. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej. Praca pod red. A. Grodzkiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, A. Wiłkomirskiej, Warszawa 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent pedagogiki dziś –perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej. Praca pod red. Anny Przecławskiej i Ewy Kozdrowicz, Warszawa 2006: Wydawnictwo Akademickie Żak

Wyjść naprzeciw. Pedagog ulicy w perspektywie pedagogiki społecznej (w) Streetworking. Teoria i praktyka, praca pod red. Elżbiety Bieleckiej, Warszawa 2005, (Pedagogika społeczna 4/ 2005)

Encyklopedia XXI wieku (Hasła): tom I (dom dziecka, fala szkolna), tom II (G. Kerschensteiner), tom III (Przegląd Historyczno-Oświatowy; Polskie Towarzystwo Psychologiczne), tom V (rodzina niepełna, samotne macierzyństwo, Maria Rogowska-Falska), Warszawa 2003-2006, Wydawnictwo Akademickie Żak

Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (red.)- wyd. I- Warszawa 1992, wyd. II -Warszawa 1993

Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej (skrypt), Warszawa 1989: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Środowiskowe i emocjonalne uwarunkowania alkoholizmu i innych uzależnień u młodzieży. Praca pod red. E. Kozdrowicz, Warszawa 1987.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW