avatar2

dr Krzysztof Pierścieniak

Stanowisko:
asystent
Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Pracy
Funkcje:
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej,
Kierownik Studiów Podyplomowych - Andragogika,
Członek zespołu ds. przygotowania strategii wydziału
Telefon:
(0-22) 55-308-15
E-mail:
chris@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 422, Dyżur w semestrze zimowym środy 10.15 - 11.45
Jeżeli ktoś z państwa chciałby przekazać dla mnie materiały, to proszę zostawić je na portierni w teczce nr 3


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Edukacja dorosłych w sytuacji pracy. Metodyka szkoleń wewnątrzorganizacyjnych, Pozaformalne i nieformalne rozwiązania edukacyjne dedykowane dorosłym. Szkoły dla dorosłych.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW