avatar2

dr Krzysztof Pierścieniak

Stanowisko:
asystent


Jednostka:
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki


Funkcje:
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej,
Kierownik Studiów Podyplomowych - Andragogika,
Członek zespołu ds. przygotowania strategii wydziału


Telefon:
(0-22) 55-308-15


E-mail:
chris@uw.edu.pl


Dyżur:
pok. 422 lub 129, Dyżur w semestrze zimowym - zdalnie poprzez niżej zamieszczony link:
meet.google.com/vnh-ufrk-app

środy 08.30 - 10.00
Będzie mi miło, jeżeli wcześniej zostanę poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o chęci spotkania zdalnego.
Je
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Teoretyczne uwarunkowania znaczenia "uczenia się" dorosłych oraz konteksty interpretacji tego zjawiska. Edukacja dorosłych w sytuacji pracy. Metodyka szkoleń wewnątrzorganizacyjnych, Pozaformalne i nieformalne rozwiązania edukacyjne dedykowane dorosłym. Szkoły dla dorosłych.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap