Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Hanna Tomaszewska-Pękała

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją


Funkcje:
Członek Komisji ds. parametryzacji oraz oceny osiągnięć nauczycieli akademickich
Kierownik polskiej części projektu "Reducing Early School Leaving in the EU" realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w latach 2013-2018: www.resl-eu.org


Telefon:
55-308-27


E-mail:
h.tomaszewska@uw.edu.pl


Dyżur:
333


Urlop:
01.07-10.07.2021, 19.07-03.09.2021
Zainteresowania naukowe:


- nierówności społeczne i edukacyjne, przedwczesne kończenie nauki szkolnej;
- młodzież zagrożona, młodzież ryzyka, edukacja inkluzyjna i inkluzja społeczna;
- metody pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w potrzebie;
- diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży i rodzin w potrzebie;
- nowe media w życiu codziennym dzieci, młodzieży i rodzin.


Wybrane publikacje:


Książka:
Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2012.


Inne publikacje:

Jasińska-Maciążek, A., Hawrot, A., Marchlik, P., Tomaszewska-Pękała, H., & Żółtak, T. (2020). Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students. Research Papers in Education, 1-23.

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2019). Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories. European Educational Research Journal, 1474904119868866.

Araújo H.C., Macedo E., Bethoui A., Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., Wrona A. & Rocha C. (2018) Shaping the policies towards early school leaving in Portugal, Sweden and Poland (in) Van Praag L., Nouwen W., Van Caudenverg R., Clycq N. Timmerman C. (Eds.) Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union, Routledge; https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351691819/chapters/10.4324%2F9781315170404-4.

Marchlik P., Wrona A.& Tomaszewska-Pękała H.. (2018) Struggling against the waves or taking another course. School disengagement in the educational trajectories of early school leavers from Warsaw (in) Van Praag L., Nouwen W., Van Caudenverg R., Clycq N. Timmerman C. (Eds.) Comparative Perspectives on Early School Leaving in the European Union, Routledge; https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351691819/chapters/10.4324%2F9781315170404-7

Tomaszewska-Pękała, H., Wrona, A. & Marchlik, P., (2017) Nauczyciele wobec problemu przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, w: J. Madalińska Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 409–428.

Jasińska-Maciążek A., Tomaszewska-Pękała H. [2017], Reducing early school leaving: toolkit for schools. How to identify and monitor students and schools in need of additional care and support, Faculty of Education, University of Warsaw; https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Deliverable%205_2_FINAL_9_12_2017(1).pdf

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., & Wrona, A. (2017). Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries. Warsaw: Faculty of Education, University of Warsaw; https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Deliverable%205_1_Publication%206_final_final_15_12_2017.pdf.

Marchlik P., Tomaszewska-Pękała H. [2016], Importance and dimensions of ESL in Poland - school staff's perception, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (242).

Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P. & Wrona A. [2015], Between school and work. Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, Educação, Sociedade & Culturas, 45.

Wrona A, Małkowska-Szkutnik A., Tomaszewska-Pękała H. [2015], Perceived support from parents, teachers and peers as a factor of early leasing from upper secondary schools in Poland, Sociological Review, vol. 64, no.1.

Komunikowanie się, nowe media i nastolatki - zmiana charakteru więzi społecznej w erze komunikacji [w:] Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, Roguska Agnieszka, Małgorzata Danielak-Chomać (red.), Siedlce 2011.

Nastolatki w sieci i o sieci. Warszawscy licealiści jako użytkownicy i krytycy internetu [w:] Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany, Przecławska Anna, Wiłkomirska Anna (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Od telepokolenia do digital natives, czyli o tym jak nowe technologie zmieniają styl życia współczesnej młodzieży [w:] Współczesna edukacja kulturowa - oblicza, przemiany perspektywy, Roguska Agnieszka, Danielak-Chomać Małgorzata (red.), Siedlce 2010, s. 175-187.

Razem, lecz osobno - aktywność społeczna i komunikacyjna młodzieży w świecie realnym i wirtualnym [w:] Wartości w komunikowaniu, Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

O społecznych funkcjach nowych mediów w życiu młodzieży [w:] Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, Izdebska Jadwiga, Szymanowska Joanna (red.), Trans Humana, Białystok 2009.

Komunikacja młodzieży w dobie społeczeństwa medialnego jako wyzwanie dla więzi międzypokoleniowych [w:] Ponowoczesne konteksty edukacji. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność,
Jakubowska-Malicka Luba, Kobylarek Aleksander, Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.), Wyd. ATUT Oficyna, Wrocław 2009.

Uczestnicy forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci, [w:] Migracja – Rodzina – Dziecko, Kozdrowicz Ewa, Walczak Bartłomiej (red.), „Pedagogika społeczna”, nr 3 (29), Warszawa 2008.

Poznawanie rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej, [w:] Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, Kozdrowicz Ewa, Walczak Bartłomiej (red.), „ Zeszyty Metodyczne”, nr 8, CMPPP, Warszawa 2008.


Aktywność naukowa:
Projekt: Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed)


GRANT_NUMBER: 621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN