doktor Elżbieta Widota

Stanowisko:
st.wykładowca
Jednostka:
Dydaktyki
Funkcje:
1. Członek Komisji ds. programów kształcenia
2. Członek Komisji ds. jakości kształcenia
3. Przewodnicząca Komisji ds. stypendiów doktoranckich
Telefon:
022/5530842
E-mail:
widota@interia.pl
Dyżur:
s. 317, czwartek godz. 11.30-12.30


 
Zainteresowania naukowe:
1. Psychologiczne, społeczne i dydaktyczne uwarunkowania przebiegu i efektywności procesu kształcenia.
2. Innowacje i projektowanie edukacyjne.
3. Zarządzanie projektem edukacyjnym.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW