Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr hab. Małgorzata Przanowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Edukacji Ustawicznej i Andragogiki / Lifelong Learning and Andragogy/, stała współpraca z Zakładem Humanistycznych Podstaw Pedagogiki - Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji / co-operation with General Pedagogy and Philosophy of Education Unit


Funkcje:
- kierownik Zakładu Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
- członkini Rady Wydziału
- członkini Rady Dydaktycznej (2019-2023)
- tutor akademicki
- opiekun Spotkań Akademickich Quaero (zob. zakładka Seminaria badawcze i debaty)


E-mail:
mprzanowska@uw.edu.pl


Dyżur:
s.420, poniedziałki, 14.45-15.15, piątki 15.05-15.35 lub inne dogodne terminy - po mailowym umówieniu i potwierdzeniu spotkania

UWAGA! W dniu 1.12.2022r. odwołuję dyżur o godz.15.05.
Umów spotkanie
Zainteresowania naukowe:


- pedagogika współczesna i filozofia wychowania / contemporary education, philosophy of education

- hermeneutyka filozoficzna, hermeneutyka pytania, hermeneutyka słuchania, hermeneutyka wychowania, badania fenomenologiczne / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, hermeneutics of listening, hermeneutics of education, phenomenological research

- dialektyka (i ontologia) hermeneutyczna, dialektyczna mousike a verbum interius / hermeneutic dialectics, dialectic mousike and verbum interius

- koncepcja kształtowania dialogicznego, relacyjności oraz słyszalności rzeczy / concept of dialogue education, relatedness and the audibility of things

- zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu) / translation(al) education

- pojęcie smaku i sensu kształcenia/wychowania,  kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości oraz filozofii muzyki/ concept of taste and sense of education; the issue of repetition, imitation, emulation, and composition in education; philosophy of music and education

- zagadnienie kontaktu i (nie)taktu pedagogicznego; pedagogika performatywna / pedagogical contact, performative pedagogy and education

- komunikacja / communication


Wybrane publikacje:


Selected publications - see profiles on / bibliografia oraz pliki PDF opublikowanych tekstów do przejrzenia na profilach pod linkami:

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Przanowska

https://uw.academia.edu/Ma%C5%82gorzataPrzanowska

****

M. Przanowska, Listening and Acouological Education, WUW 2019, pp. 306. 

https://doi.org/10.31338/uw.9788323537434

The book is devoted to the analysis of the complex phenomenon of listening, with its own specific dynamics. Listening, understood as a way of being in the world, requires an acouological education, in which the logic of creative participation calls for a being with others that is responsible, inspiring, tasteful and that overcomes “reductionisms” in a translational way.

The publication is intended for those interested in the phenomenon of listening, the philosophy of education, contemporary pedagogy, philosophical hermeneutics, as well as the philosophy of music. It could become a source of inspiration for counselling, relations (also in the therapeutic dimension), and communication scholars and professionals.

Książka poświęcona jest analizie wieloaspektowego, posiadającego swoistą dynamikę, fenomenu słuchania. Rozumiane jako sposób bycia w świecie słuchanie wymaga kształtowania akuologicznego (acouological education), w którym logika twórczego uczestnictwa zaprasza do odpowiedzialnego, translacyjnie przekraczającego „redukcjonizmy”, inspirującego i pełnego smaku bycia z innymi.


Publikacja przeznaczona dla osób zainteresowanych fenomenem słuchania, filozofią edukacji, współczesną pedagogiką, hermeneutyką filozoficzną, a także filozofią muzyki. Może stać się inspiracją dla środowisk zajmujących się poradnictwem, relacjami (również w wymiarze terapeutycznym) oraz komunikacją.Aktywność naukowa:


Spotkania Akademickie Quaero

konferencje międzynarodowe i krajowe

towarzystwa naukowe, m.in.: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP),  Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego, International Insitute for Hermeneutics (IIH), Towarzystwo Filozofii Systematycznej (TFS), Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (sekretarz Zarządu PTFen w kadencji 2019-2023)