dr hab. Małgorzata Przanowska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji


Funkcje:
- członkini Rady Wydziału
- członkini Rady Dydaktycznej
- tutor akademicki
- opiekun Spotkań Akademickich Quaero (zob. zakładka Seminaria badawcze i debaty)


Telefon:
(+48)-22-55-308-70


E-mail:
mprzanowska@uw.edu.pl


Dyżur:
s.500 /teczka nr 10/, online (GoogleMeet lub Skype): wtorki 9.00-9.45 i środy 14.15-15.00
Dyżur w s. 500 w budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 - po wcześniejszym umówieniu i otrzymaniu potwierdzenia terminu spotkania via e-mail - śr, czw lub pt: 17.00-18.30.
Umów spotkanie
student ikona

Prowadzone zajęcia:


Współczesne kierunki pedagogiczne, Wprowadzenie do pedagogiki, translatoria (Translational Education Method), tutoriale (rozwojowy, merytoryczny, hermeneutyczny) - po indywidualnych zgłoszeniach (również w ramach projektów samokształceniowych, specjalność: filozofia edukacji, hermeneutyka wychowania), seminarium magisterskie: "Pedagogika alternatywna w kontekście wyzwań współczesności"

 

 


icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


- pedagogika współczesna i filozofia wychowania / contemporary education, philosophy of education

- hermeneutyka filozoficzna, hermeneutyka pytania, hermeneutyka słuchania, hermeneutyka wychowania, badania fenomenologiczne / philosophical hermeneutics, hermeneutics of question, hermeneutics of listening, hermeneutics of education, phenomenological research

- dialektyka (i ontologia) hermeneutyczna, dialektyczna mousike a verbum interius / hermeneutic dialectics, dialectic mousike and verbum interius

- koncepcja kształtowania dialogicznego, relacyjności oraz słyszalności rzeczy / concept of dialogue education, relatedness and the audibility of things

- zagadnienia translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu) / translation(al) education

- pojęcie smaku i sensu kształcenia/wychowania,  kwestia powtórzenia, naśladowania (imitacji, emulacji) 'wzoru' w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości oraz filozofii muzyki/ concept of taste and sense of education; the issue of repetition, imitation, emulation, and composition in education; philosophy of music and education

- zagadnienie kontaktu i (nie)taktu pedagogicznego; pedagogika performatywna / pedagogical contact, performative pedagogy and education


books 25160  340

Wybrane publikacje:


Selected publications:

M. Przanowska, Listening and Acouological Education, WUW 2019, pp. 306.

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Przanowska

https://uw.academia.edu/Ma%C5%82gorzataPrzanowska


idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


Spotkania Akademickie Quaero

konferencje międzynarodowe i krajowe

towarzystwa naukowe, m.in.: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP),  Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego, International Insitute for Hermeneutics (IIH), Towarzystwo Filozofii Systematycznej (TFS), Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (sekretarz PTFen w kadencji 2019-2023)


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap