dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
Funkcje:
Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego KIERUNEK - ROZWÓJ
Telefon:
22 55 308 49
E-mail:
amalkowska@uw.edu.pl
Dyżur:
p. 220, 20.01.2020; godz. 13.15-14.15
31.01.2010; godz. 14.30-16.30
07.02.2020; godz. 14.30-16.30
w semestrze letnim 2019/20 - poniedziałek 11.30-13.00


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe dotyczą: wsparcia społecznego, uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży, jakości życia związanej ze zdrowiem, a w szczególności funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi. Interesuję się psychologią edukacyjną oraz psychologia rozwojową.
Od 2003 roku należę do polskiego zespołu międzynarodowej sieci badawczej HBSC, do grupy roboczej „School”.


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
1.Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (2013). Improving education and health outcomes for children with chronic disease in Poland – from social campaigns to systemic changes (s. 84-96) [W]: V. Barnekew, B. Jensen, C. Curie i wsp. (red.): Improving the lives of children and young people: case studies from Europe. Volume 2. Childhood. WHO;
2.Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Tabak I. (2013). Changes in family socio-economic statut as predictors of self-efficacy in 13-year-old Polish adolescents. International Journal of Public Health, DOI 10.1007/s00038-013-0458-1;
3.Małkowska-Szkutnik A. (2012). Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju (s. 112-127) W: B. Woynarowska (red.) Edukacja Zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
4.Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Mazur J, Gajewska K. (2012): Predyktory poczucia własnej wartości nastolatków z cukrzycą. Medycyna Wieku Rozwojowego, XVI,1, 35-46.
5.Małkowska-Szkutnik A., Mazur J. (2011). Funkcjonowanie w szkole uczniów z chorobą przewlekłą. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2): 232-240.
6.Malkowska-Szkutnik A., Mazur J., Gajewska K. (2011). Wsparcie społeczne jako jeden z predyktorów jakości życia związanej ze zdrowiem młodzieży szkolnej z cukrzycą typu 1. (s. 309-325). [W]: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.) O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego, Lublin: CPPP Scientific Press.
7.Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. (2010). Choroby przewlekłe a postrzeganie wymagań szkolnych przez uczniów 11-15-letnich w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego, XIV, 2:160-8.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW