mgr Ewelina Zubala (Woźniak)

Funkcje:
Metody pracy z dziećmi
Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej
Aktywne metody kształcenia
Metody pracy z grupą
Wprowadzenie do działania, Indywidualna praktyka pedagogiczna
Laboratorium specjalnościowe, Środowiskowa praktyka pedagogiczna
Teoria animacji społeczno-kulturalnej
Metody współpracy z rodzicami
Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy
Warsztat pracy z grupą
Warsztat umiejętności wychowawczych
Animacja grup zadaniowych
Telefon:
(22) 55 30 818
E-mail:
ezubala@uw.edu.pl
Dyżur:
Godziny spotkań do uzgodnienia mailowo.


 
Zainteresowania naukowe:
System wsparcia dziecka i rodziny, 3 sektor, umiejętności wychowawcze, animacja społeczno-kulturalna, wychowanie resocjalizujące
Promotor: dr hab. Anna Zielińska, prof. UW


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW