dr Ewelina Zubala

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Pracownia Badań nad Środowiskami Wychowawczymi


Funkcje:
Koordynator ds. mobilności/Mobility Coordinator


E-mail:
ezubala@uw.edu.pl


Dyżur:
333/324, semestr zimowy 2022/23 - wtorki: 10:00-11:30
semestr letni - środy: 10-11:30
Obowiązuje wcześniejsze mailowe umawianie spotkań.


Urlop:
29.04-07.05.2023
Zainteresowania naukowe:


System wsparcia dziecka i rodziny, 3 sektor, umiejętności wychowawcze, animacja społeczno-kulturalna, wychowanie resocjalizujące, pedagogika zabawy


Wybrane publikacje:


Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., & Zubala E. (2022). The lockdown generation: Facing multiple crises in education and the labour market. Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado26(3), 173-193. https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i3.23531


Wichrowska, K., Marchlik, P., & Zubala, E. (2022). Children’s games and activities during remote education. Problemy Wczesnej Edukacji54(1), 73–87. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06


Zubala, E., Wichrowska, K., & Marchlik, P. (2022). Personal and Social Education Carried out by Polish Primary Schools during the COVID-19 Pandemic – Two Insights into Early Childhood Education. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review)36(1), 21–42. https://doi.org/10.12775/PBE.2022.002


Marchlik P., Wichrowska K., Zubala E. (2021), The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland,  “Education and Information Technologies”, 26, 7107–7131, doi:10.1007/s10639-021-10556-6


Zubala, E., (2016). Transmutation and overview of doctoral studies in Poland, Kwartalnik Pedagogiczny, 3(241), 181-192.


Zubala, E., (2014). Day-care centre as a place of child and family support. in: Problems of the modern child, ed. Cywińska, M., UAM, 39-53.

https://orcid.org/0000-0001-5160-6369Aktywność naukowa:


Uczestnictwo w projekcie

Erasmus+ Programme, European Commission (Key Action 3: Support for policy reform; Action Type: Social inclusion through education, training and youth)

621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW