dr Ewa Palamer-Kabacińska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Badań nad Środowiskami Wychowawczymi
Funkcje:
opiekun specjalności Animacja Kultury i Edukacja Nieformalna;
koordynator modułów specjalnościowych Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej, Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej, Obszary i uwarunkowania działalności w obszarze animacji i edukacji nieformalnej
E-mail:
e.palamer@uw.edu.pl
Dyżur:
331, dyżur w semestrze zimowym 2019/2020: wtorki, czwartki g.9:15 - 9:55; s. 331, kontakt: e.palamer@uw.edu.pl


 
Prowadzone zajęcia:

 • Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 • Teoria edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej

 • Style uczenia się

 • Pedagogika przygody

 • Sztuka w projektach przygodowych

 • Taniec w pracy pedagoga

 • Metoda harcerska

 • Teoria działania społecznego

 • Działanie w środowisku lokalnym

 • Działalność dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym

 • Działanie i badanie w obszarze experiential learning

 • Projekt animacyjny


 


 
Zainteresowania naukowe:

 • Edukacja nieformalna i pozaformalna,

 • Pedagogika przygody – outdoor/adventure education,

 • Sztuka w projektach przygodowych

 • Przedszkola i szkoły leśne

 • Organizacje pozarządowe jako środowisko wychowawcze

 • Ruch harcerski

 • Ruch i taniec w pracy pedagoga

 • Wychowawcze aspekty aktywności fizycznej 
Wybrane publikacje:

 • E. Palamer-Kabacińska, Taniec w pedagogice przygody. Rekonesans w literaturze, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2017

 • E. Palamer-Kabacińska, Czeskie doświadczenia w obszarze pedagogiki przeżyć, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2016

 • E. Palamer-Kabacińska, Korzenie polskiej pedagogiki przygody, w: Kręgi na wodzie, red. A. Janowski i in., Warszawa 2015

 • E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Impuls, Kraków 2014;

 • E. Palamer-Kabacińska, Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane?, w: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny,

 • E. Palamer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014;

 • E. Palamer-Kabacińska, Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012 
Aktywność naukowa:

 • członek komisji konkursowej Konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej (GK ZHP)

 • recenzent w czasopismach naukowych "Edukacja Humanistyczna", "Studia Choreologica", "Kwartalnik Pedagogiczny"

 • członek Zarządu w Fundacji Kamyk działającej na rzecz społeczności lokalnej,

 • kierownik i choreograf Grupy Tańca Współczesnego Salio,

 • instruktor harcerski Towarzystwa Skautowego Horn 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW