Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

dr Ewa Palamer-Kabacińska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Pedagogiki Społecznej, Pedagogiki Społecznej, Badań nad Środowiskami Wychowawczymi


Funkcje:
Koordynatorka specjalności Animacja Kultury i Edukacja Nieformalna, Pozaformalna i Alternatywna;
Koordynatorka modułów specjalnościowych: Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej; Metody działań w obszarze animacji i edukacji pozaformalnej, Obszary i uwarunkowania działalności w obszarze animacji i edukacji formalnej; moduł metodyczny.
Członki Rady Wydziału i Rady Dydaktycznej.


E-mail:
e.palamer@uw.edu.pl


Dyżur:
331, wtorki 13:15-13:45; środy 15:00 - 15:45. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Zainteresowania naukowe: • Pedagogika przygody (outdoor education, adventure education, pedagogika przeżyć);

 • Experiential education;

 • Alternatywna edukacja leśna;

 • Animacja społeczno-kulturalna;

 • Edukacja pozaformalna;

 • Działalność organizacji społecznych w środowisku lokalnym;

 • Badania ruchu harcerskiego;

 • Taniec w kulturze i wychowaniu;

 • Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i rekreacji.Wybrane publikacje: • E. Palamer-Kabacińska, Pedagogika przygody w harcerstwie w opiniach instruktorów harcerskich, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2022 tom 67 Nr 1 (263).

 • E. Palamer-Kabacińska, Pedagogika przygody a harcerstwo. Studium teoretyczne, WUW, Warszawa 2021.

 • E. Palamer-Kabacińska, Pedagogika przygody - uczenie się bycia razem, uczenie się wspólnego działania,  "Kultura i Edukacja", nr 1/2020.

 • E. Palamer-Kabacińska, Taniec w pedagogice przygody. Rekonesans w literaturze, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2017.

 • E. Palamer-Kabacińska, Czeskie doświadczenia w obszarze pedagogiki przeżyć, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2016.

 • E. Palamer-Kabacińska, Korzenie polskiej pedagogiki przygody, w: Kręgi na wodzie, red. A. Janowski i in., Warszawa 2015.

 • E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Impuls, Kraków 2014.

 • E. Palamer-Kabacińska, Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane?, w: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.

 • E. Palamer-Kabacińska, Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012.Aktywność naukowa: • członek komisji konkursowej Konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej (GK ZHP)

 • recenzent w czasopismach naukowych "Edukacja Humanistyczna", "Studia Choreologica", "Kwartalnik Pedagogiczny"

 • członek Zarządu w Fundacji Kamyk działającej na rzecz społeczności lokalnej,

 • instruktor harcerski Towarzystwa Skautowego Horn w stopniu harcmistrza, członkini Komendy Hufca Zalew ds. kształcenia

 • kierownik i choreograf Grupy Tańca Współczesnego Salio