dr Ewa Palamer-Kabacińska

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Badań nad Środowiskami Wychowawczymi


Funkcje:
opiekun specjalności Animacja Kultury i Edukacja Nieformalna;
koordynator modułów specjalnościowych Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej, Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej, Obszary i uwarunkowania działalności w obszarze animacji i edukacji nieformalnej


E-mail:
e.palamer@uw.edu.pl


Dyżur:
331, proszę o zgłoszenie za pomoca aplikacji.
Umów spotkanie
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe: • Edukacja nieformalna i pozaformalna,

 • Pedagogika przygody – outdoor/adventure education,

 • Sztuka w projektach przygodowych

 • Przedszkola i szkoły leśne

 • Organizacje pozarządowe jako środowisko wychowawcze

 • Ruch harcerski

 • Ruch i taniec w pracy pedagoga

 • Wychowawcze aspekty aktywności fizycznejbooks 25160 340

Wybrane publikacje: • E. Palamer-Kabacińska, Pedagogika przygody a harcerstwo. Studium teoretyczne, WUW, Warszawa 2021.

 • E. Palamer-Kabacińska, Pedagogika przygody - uczenie się bycia razem, uczenie się wspólnego działania,  "Kultura i Edukacja", nr 1/2020.

 • E. Palamer-Kabacińska, Taniec w pedagogice przygody. Rekonesans w literaturze, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2017.

 • E. Palamer-Kabacińska, Czeskie doświadczenia w obszarze pedagogiki przeżyć, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2016.

 • E. Palamer-Kabacińska, Korzenie polskiej pedagogiki przygody, w: Kręgi na wodzie, red. A. Janowski i in., Warszawa 2015.

 • E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Impuls, Kraków 2014.

 • E. Palamer-Kabacińska, Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane?, w: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014;

 • E. Palamer-Kabacińska, Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012idea 5393862 640

Aktywność naukowa: • członek komisji konkursowej Konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej (GK ZHP)

 • recenzent w czasopismach naukowych "Edukacja Humanistyczna", "Studia Choreologica", "Kwartalnik Pedagogiczny"

 • członek Zarządu w Fundacji Kamyk działającej na rzecz społeczności lokalnej,

 • kierownik i choreograf Grupy Tańca Współczesnego Salio,

 • instruktor harcerski Towarzystwa Skautowego Horn 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap