dr Piotr Zańko

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą
Funkcje:
Członek Rady Wydziału
E-mail:
piotr.zanko@uw.edu.pl
Dyżur:
322, Poniedziałek, 7:30 - 8:30. Proszę o mejlowe potwierdzenie spotkania!


 
Prowadzone zajęcia:
Kino kontrkultury cz. I i II (OGUN);

Oblicza kontestacji (OGUN);

Artyści (OGUN) [wraz z Mirosławem Pęczakiem];

1968. Kwiaty i korzenia (OGUN) [wraz z Mirosławem Pęczakiem];

Metodologia badań jakościowych (KO);

Zbieranie i analiza danych jakościowych w badaniach społecznych (KO, w tym kurs zaawansowany);

Antropologia kulturowa (KO);

Kultura - Młodzież - Badania Społeczne (KO).


 
Zainteresowania naukowe:
Edukacyjne konteksty oporu kulturowego, artywizm, demokracja radykalna, metodologia badań jakościowych.


 
Wybrane publikacje:
Książki:

Zańko P., "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Zańko P., Pedagogie oporu, Oficyna Wydawnicza "IMPULS", Kraków 2020.

Artykuły:

Guerra P., Zańko P., Educational contexts of cultural resistance in Poland and Portugal. An introduction to research, “Kwartalnik Pedagogiczny” 2019, nr 3.

Pęczak, M., Zańko, P., "Patriotisms" of Polish Popular Music, w: P. Guerra, Th. Pereira Albero (eds.), Keep it Simple. Make it Fast. An Approach to Underground Music Scenes, Vol.4, University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Porto 2019.

Zańko P., Pedagogie patriotyzmu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 4.

Zańko P., Wielki sztandar narodowy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 4.

Zańko P., Pęczak M., Underground po Śląsku, „Sprawy Narodowościowe” 2018, nr 50.

Zańko P., Jawor A., Słowiańska dusza w hiphopowym rytmie. O twórczości Donatana, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2016, nr 1.

Zańko P., Culture Jamming in Poland: Between Art and Activism, w: Mazzucotelli Salice S. (ed.), The Urban Gaze: Exploring Urbanity through Art, Architecture, Fashion and Media, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Zańko P., Jawor A., "Obalanie normalności", czyli debata o związkach partnerskich, "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2015, tom XVI.

Zańko P., Arcybiskup Michalik na celowniku semiologicznych partyzantów, "Kultura Popularna" 2015, nr 2.

Zańko P., Jawor A., Culture War in Polish Rock Music. Contribution to Research, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2015, nr 1.

Zańko P., “Fallen, fallen is Babylon”, Polish punk rock music in the 1980s, [w:] Guerra P., Moreria T. (ed.), Keep it simple, make it fast! An approach to underground music scene, Vol 1, University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Porto 2015.

Zańko P., Tracz P., O praktykach społeczno-kulturowych Dariusza Paczkowskiego, w: Kamińska K. (red.), Sztuka mojej ulicy. Społeczny wymiar street artu, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Wrocław 2014.

Zańko P., "Chleba zamiast igrzysk". O subwersjach miejskich podczas Euro 2012, w: Jawor A. (red.), Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Zańko P., Religia w wytworach wizualnych polskich prowokatorów kultury, w: Rynio A., Braun K., Lendzion A., Opozda D.,(red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, Wyd. KUL, Lublin 2012.

Redakcja naukowa:

Fijałkowski A., Zańko P. (red.), Edukacyjne narracje o polskim patriotyzmie - w stulecie odzyskania Niepodległości, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2018, nr 4.

Recenzje:

Kukołowicz T., Raperzy kontra filomaci, oraz Węcławek D., Flinta M., Kleyff T., Cała A., Jaczyński K., Antologia Polskiego Rapu, "Kultura Współczesna" 2015, nr 2.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 3.

Tłumaczenia:

Carducci V., Prowokacja kulturowa. Perspektywa socjologiczna, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2010, nr 4 (współautor).


 
Aktywność naukowa:
Granty:

2017-2020 r.: główny wykonawca grantu NCN: "Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Burszta. W trakcie realizacji.

Wybrane konferencje naukowe z referatami:

3rd Global Conference Urban Popcultures 12-14 maja 2013, Praga. Tytuł referatu: Culture Jamming in Poland: Between Art and Activism;

I Kongres Antropologiczny, 23-25 października 2013, Uniwersytet Warszawski. Tytuł referatu: "Chleba zamiast igrzysk". O subwersjach wizualnych podczas Euro 2012;

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tożsamość Słowian Dawniej i Dziś: Język, kultura literatura w badaniach młodych slawistów, 8-9 maja 2014, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, Warszawa. Tytuł referatu: Słowiańska dusza w hip-hopowym rytmie, czyli o twórczości Donatana [wraz z Anną Jawor];

Twelve International Conference on New Directions in the Humanities, 11-13 June 2014, CEU San Pablo University, Madrid, Spain. Tytuł referatu: Civil Partnerhips and Sexual Minorities in Polish Political Discourse [wraz z Anną Jawor];

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! Underground Music Scenes and DIY Cultures, 8-11 July 2014, University of Porto, Porto. Tytuł referatu: "Fallen Fallen is Babylon". Polish Punk Rock Scene in the 1980s;

Fifth International Conference on The Image. The Representation of Possibility: Understanding Change and Continuity through the Image; 20-30 October 2014; Freie Universitat Berlin,Germany. Tytuł referatu: The Image of the Slavs in Polish Hip-Hop [wraz z Anną Jawor];

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy normatywizacji a ład społeczny, 13 marca 2015, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski. Tytuł referatu: "Obalanie normalności", czyli debata o związkach partnerskich” [wraz z Anną Jawor];

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes, 13-17 July 2015, University of Porto, Porto. Tytuł referatu: "I am alone, I will kill you". On Gliwice Alternative Scene;

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! DIY Cultures, Spaces and Places, 18-21 July 2016 University of Porto, Porto. Tytuł referatu: Dariusz Paczkowski: total animator;

Eighth International Conference on the Image, 31 October-1 November 2017, Venice International University, San Servolo, Venice. Tytuł referatu: The Catholic Church in Poland under Semiological Guerrilla Attack;

Third International Conference on Communication and Media Studies, 18-19 October 2018, University of California, Berkeley, USA. Tytuł referatu:  Cultural Practices of New Nationalism in Poland [wraz z Michałem Rauszerem];

International Conference Keep It Simple, Make It Fast. Gender, Differences, Identities and DIY Cultures. 3-7 July 2018, University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Porto, Portugal. Tytuł referatu: “Patriotisms” of Polish popular music [wraz z Mirosławem Pęczakiem];

Combart 2019. International Conference on Arts, Activism and Citizenship, 11-12 June 2019, University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Porto, Portugal. Tytuł referatu: Pedagogies of patriotism in Poland

Seminaria naukowe i wykłady:

Seminário International: Under Connected. Cenas Musicais Luso-Brasileiras On E Offline, Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto, 11 Dezembro 2017: Tytuł referatu: Polish Punk Rock Scene in the 1980s.

Workshop Internacional Todas As Artes, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology, University of Porto, 12 December 2017. Tytuł referatu: The phenomenon of culture jamming in Poland;

Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology, University of Porto, 10 April 2019. Tytuł wykładu: Educational contexts of cultural resistance in Poland and Portugal. An introduction to research.

Seminarium naukowe "Poza kulturową oczywistością", Dolnośląska Szkoła Wyższa, 12 grudnia 2019 roku. Tytuł wystąpienia: Edukacyjne konteksty oporu kulturowego.

Referaty wygłoszone na posiedzeniach Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk:

Warszawa, 16 lutego 2018 roku: Zastosowanie aplikacji komputerowej Atlas.ti w analizie jakościowej wywiadów;

Cieszyn, 24 maja 2018 roku: Między kontestacją a animacją. Praktyki kulturowe Dariusza Paczkowskiego (w świetle trzyletnich badań etnograficznych);

Warszawa, 18 czerwca 2019: Pedagogie patriotyzmu.

Przebyte szkolenia w zakresie metodologii badań jakościowych:

Atlas.ti User Conference 2013. Fostering Dialog on Qualitative Methods, 12-14 września 2013, Centre of Technology and Sience, Berlin Institute of Technology, Berlin.

Staże naukowe:

2-19 grudnia 2017 roku: University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology;

30 marca – 12 kwietnia 2019: University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology;

8 - 13 marca 2020: University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Sociology.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW