dr Joanna Ludwika Pękala

Stanowisko:
adiunkt


Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli


Funkcje:
Członek Składu Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2020-2024.
Opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Kreatywnej.
Kierownik projektu Erasmus+ 2018 -1- PT01- KA201- 047392 BRIDGING w Polsce.


E-mail:
jpekala@uw.edu.pl


Dyżur:
228 lub on-line, W semestrze letnim 2021/2022 czwartek 13.30 - 15:00. Proszę o informację e-mail o potrzebie konsultacji.
Zainteresowania naukowe:


Pedeutologia, zagadnienia związane z etyką zawodu nauczyciela, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, aktywizujące metody pracy, kształcenie nauczycieli, ukryty program w edukacji.


Wybrane publikacje:


Książki

Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek, "Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2021).

Joanna Ludwika Pękala, „Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość?”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2017).

Rozdziały w monografiach

Pękala J.L. „Etos współczesnych nauczycieli - trwałość i zmiana” [w]: „Edukacja i praca nauczyciela : ciągłość - zmiana - konteksty” J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, (red.), WYDAWNICTWO "SCRIPTUM" SEKUNDA T. BIBLIOTEKA INSTYTUTU PRACY SOCJALNEJ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kraków 2017.

Pękala J.L. „Kompetencje etyczne nauczyciela” [w]: „O nową jakość edukacji dla nauczycieli”, Madalińska-Michalak, (red.), WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa 2017.

Pękala J.L. „Coach, tutor… wychowawca” [w]: „Codzienność jako wyzwanie edukacyjne”, Paszenda, (red.), INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Tom II,  Wrocław 2017.

Artykuły

Pękala J.L. Wichrowska K. The BRIDGING project – citizenship, partnership and holistic development[w]: PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI / ISSUES IN EARLY EDUCATION nr: 2 (49)/2020, Gdańsk 2020.

Pękala J.L. Stępkowski D. „Ethics lessons: A school subject in the making” [w]: KULTURA I WYCHOWANIE nr: 1(17)/2020, Łódź 2020.

Pękala J.L. „Ethical education in teacher studies - pilot study analysis” [w]: FORUM PEDAGOGICZNE nr: 1, Warszawa 2020.

Pękala J.L. Kowalska W. Leadership in educational institutions: shared duty and joint responsibility[w]: FORUM PEDAGOGICZNE nr: 2/2, Warszawa 2019.

Pękala J.L. „Teachers’ ethos today: expectations and opinions” [w]: KWARTALNIK PEDAGOGICZNY nr: 3, Warszawa 2018.


Aktywność naukowa:  • Współpracownik w projekcie ETiK.

  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW