dr Ewa Wasilewska-Kamińska

Stanowisko:
asystent
Jednostka:
Katedra dydaktyki i pedeutologii
Funkcje:
Prowadzone zajęcia:
Dydaktyka szkoły wyższej dla doktorantów anglojęzycznych;
Select aspects of North American Education - konwersatotium w języku angielskim;
Twórcze rozwiązywanie problemów - warsztaty
The Fallibility of human reason in everyday life - konwersatotium w języku angielskim.

Sekretarz redakcji wydziałowego naukowego czasopisma anglojęzycznego "Pedagogical Culture" (Kultura Pedagogiczna)
Dyżur:
sala 316, wtorki 12.15 - 13.15


 
Zainteresowania naukowe:
Myślenie krytyczne; rozwijanie myślenia; nauczanie myślenia krytycznego; współpraca z Profesorem Ralph'em Johnson'em oraz Uniwersytetem Windsor w Kanadzie; współpraca z Profesr Deanną Kuhn w zakresie nauczania myślenia krytycznego.


 
Wybrane publikacje:
MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA - na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW