dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą
Funkcje:
Członkini Rady Naukowej Dys. Pedagogika.
Członkini Rady Dydaktycznej
Opiekunka specjalności Edukacja Artystyczna i Medialna (studia II stopnia).
Opieka nad Studenckim Kołem: Teatr Naprzeciwko.
E-mail:
b.kwiatkowska@uw.edu.pl
Dyżur:
pokój 405, Dyżury w semestrze letnim: czwartki 9.00-10.00
Urlop:
15.07.2020 - 18.08.2020, 24-28.08.2020.
W sprawach dydaktycznych zapraszam w sesji poprawkowej.


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
wychowanie przez sztukę, sztuka współczesna, sztuka nowych mediów, sztuka zaangażowana, edukacja alternatywna, pedagogika teatru, nowe zjawiska w sztuce i ich aspekty pedagogiczne


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
2019: "Czasem aż boję się koledzy, że na obrazy z telewizorem nie wygramy". Artystyczna odpowiedź na tęsknotę człowieka współczesnego za żywym doświadczeniem, w: Kultura i Edukacja, nr 3 (123), 2019, s. 140 -151.

2019: Arts Education and Theatre Pedagogy as a Tool for Education in the 21st Century. Polish case study, in: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.2 (89) 2019, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.130-140. ISSN 2220-6310

2018: Filozofia sztuki Jacques’a Rancière’a w kontekście współczesnych rozważań nad relacją sztuka – pedagogika; w: Ruch Pedagogiczny, nr 4/2018, s.33-46.

2018: All human questions can only be questions about creation: the extended concept of art by Joseph Beuys as an inspiration for education in the field of art, in: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.2 (83) 2018, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.64-74. ISSN 2220-6310

2017: Meetings: contemporary art as a space of discovering another man, in: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.3 (78) 2017, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.139-148. ISSN 2220-6310

2017: „To nasze przedstawienie będzie dziwne?” Warsztaty Twórczych Lokatorów w kontekście współczesnej pedagogiki teatru, (współautor: Katarzyna Aderek), w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/2017, s.160-178,
2017: Działalność dydaktyczna Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego (od 2017r Zakładu Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą), w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/2017, s.123-133
2017: Pęknięcie burzy optymizm. Sztuka zwierciadłem relacji z Innym, w: Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, (red.) M. Zalewska-Pawlak, M. Sasin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
2016: "Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej. Z perspektywy pedagogiki krytycznej", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
2016: Sztuka przyjazna człowiekowi. Świat sztuki współczesnej-świat odbiorcy. Próba porozumienia, w: Transdyscyplinarne studia o kulturze i edukacji, numer specjalny 11/2016, s.249-271
2016: „All the World’s Futures” – 56 Biennale Sztuki w Wenecji z perspektywy pedagoga sztuki, w: Ruch Pedagogiczny, nr 2/2016, s.111-124.
2015: Realizacja postulatu „otwierania umysłu” w sztuce Zbigniewa Libery, w: Sztuka i twórczość, (red.) K. Pankowska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s.62-81.
2015: Pedagogical Analysis of Contemporary Visions of Art, in: Creativity: Theories, Research, Applications, Vol. 2, Issue 2, 2015, p.224-235.
2015: La biennale di Venezia – „doświadczenie biennale” w kulturze konwergencji, w:
M.Zalewska-Pawlak, P.Soszczyński (red.), Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 43-54.
2014: Świat humanistyczny i humanistyczna edukacja według Bogdana Suchodolskiego, w: Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3 (233) 2014, s.103-114.
2013: Zderzenia: „oswajanie” różnicy przez sztukę współczesną, w: Przegląd Pedagogiczny, nr 2/2013, s.71 – 84
2013: Artysta – pedagog – ambasador sztuki. w: M. Zalewska – Pawlak (red.), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57 – 73.
2012: Contemporary art as a space for education w: Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, v.5 (52) 2012, Publishing House of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, p.3-9. ISSN 2220-6310


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW