mgr Agnieszka Teresa Tys

E-mail:
tys_agnes@vp.pl


 
Zainteresowania naukowe:
historia XIX i XX wieku, historia polityczna, historia kobiet, historia wychowania
filozofia starożytna, filozofia XIX i XX wieku, filozofia wychowania
pedagogika religii, wychowanie protestanckie
teologia historyczna, dogmatyka ewangelicka


Publikacje:
2016
Leszczyński R. M.(60%), Tys A. T. (40%), Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki –Laskowskiego, „Studia Religiologica” 2016, tom 49, nr 4, s. 341-351.
Leszczyński R. M (60%), Tys A. T. (40%), Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego, „Studia z Teorii Wychowania” 2016, tom VII, nr 3(16), s. 77-94.
Tys A. T., Walka Pawła Hulki – Laskowskiego z wychowaniem dogmatycznym w kontekście jego epoki - przyczynek do badań nad myślą wychowawczą Pawła Hulki – Laskowskiego, w: Paweł Hulka – Laskowski: pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, red. R. M. Leszczyński (junior), Łódź 2016, s. 243-267.
Tys A. T., Wychowanie prokulturotwórcze vs dogmatyczne, „Jednota” 2016, nr 2, s. 34-35.

2015
Leszczyński R. M. (50%), Tys A. T.(50%) , Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka – Laskowski: pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30. 05. 2015), „Studia z Teorii Wychowania” 2015, tom VI, nr 3 (12), s. 219-223.
Leszczyński R. M. (50%), Tys A. T. (50%), Dobry wojak Hulka, „Jednota” 2015, nr 3,
s. 11-13.
Tys A. T., Protestanckie inspiracje personalizmu Emmanuela Mouniera, w: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, Poznań 2015, s. 549-550. (abstrakt)

2014
Tys A. T., Aktualność mechanizmów dochodzenia do władzy na przykładzie biografii Juliusza Cezara, w: Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, red. E. Dubas, J. Stelmaszczyk, Łódź 2014, s. 131-144.

2013
Tys A. T., Początki wyznania ewangelicko-reformowanego w Rzeczypospolitej, w: Biblia brzeska – historia, język, teologia, red. Rafał M. Leszczyński, Łódź 2013, s. 12-28.
Tys A. T., Doświadczenia powstania styczniowego punktem wyjścia programu politycznego konserwatystów krakowskich , w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. P. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013, s. 137-154.


Udział w konferencjach:

2015
Tys A. T., (2015, grudzień), Między przeszłością a przyszłością – warunki zaistnienia krytycznej edukacji religijnej na gruncie polskim. Referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej” (3 grudnia 2015, Wrocław).
Tys A. T., (2015, listopad), „Etyka czci dla życia” Alberta Schweitzera drogowskazem dla współczesnego człowieka. Referat, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie moralno-etyczne i kompetencje: zadania systemu oświatowego w nowoczesnym społeczeństwie” (20-22 listopada 2015, Warszawa).
Leszczyński R.M. i Tys A. T, (2015, listopad), Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki- Laskowskiego. Referat, IV Międzynarodowe Krakowskie Sympozjum Religioznawcze „Religie: pola badawcze, metody i perspektywy” (16-18 listopada 2015, Kraków).
Tys A. T., (2015, październik), Założenia teologiczne Reformacji XVI wieku jako impuls do emancypacji kobiet. Referat, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy” (24-25 października 2015, Warszawa).
Tys A. T., (2015, wrzesień), Protestanckie inspiracje personalizmu Emmanuela Mouniera. Referat, X Polski Zjazd Filozoficzny (15-19 września 2015, Poznań).
Tys A. T., (2015, czerwiec), Kategoria oporu w polskiej podziemnej myśli pedagogicznej okresu zaborów. Referat, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Rzeczywistość edukacyjna nt. Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki” (12 czerwca 2015, Łódź).
Tys A. T., (2015, maj), Paweł Hulka –Laskowski jako pedagog i nauczyciel. Referat/sekretarz konferencji, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Paweł Hulka Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog” (29-30 maja 2015, Łódź).
Tys A. T., (2015, luty), Czas pokoleniowy w perspektywie F. Nietzschego i S. Hessena. Referat, IX Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – czas w badaniach biograficznych” (6-7 lutego, Łódź).

2014
Tys A. T., (2014, październik), Konserwatyści krakowscy a Stefania Sempołowska – dwie wizje wychowania
i kształcenia polskiej kadry urzędniczej dla struktur administracyjnych państw zaborczych. Referat, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, legalizm a lojalizm. Dusza urzędnika. Zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda” (20-21 października, Olsztyn).
Tys A. T., (2014, październik), Wczesny antytrynitaryzm w badaniach Ludwika Chmaja. Referat, VI Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego oraz VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej „Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Filozofia wychowania Ludwika Chmaja” (17-19 października, Łódź).
Tys A. T., (2014, październik), Działalność Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza na rzecz edukacji i oświaty – perspektywa Stefanii Sempołowskiej. Referat, II Konferencja Naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” (15-16 października, Łódź).
Tys A. T., (2014, maj), Autorytet i status pracy nauczycielki na przykładzie Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) – konotacje współczesne. Referat, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje” (29-30 maja, Kraków).
Tys A. T., (2014, kwiecień), Stanowisko Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) wobec idei wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej. Referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sławomir Czerwiński (1885-1931) i wychowanie państwowe” (14-15 kwietnia, Kalisz).
Tys A. T., (2014, kwiecień), Relacja mistrz-uczeń a urynkowienie uniwersytetu. Referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja w akademickim kształceniu pedagogów” (10-11 kwietnia, Łódź).
Tys A. T., (2014, marzec), Krytyka konserwatyzmu katolickiego w twórczości i postawie Stefanii Sempołowskiej (1869-1944). Referat, „Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Portret kobiecy – Polki w realiach epoki” (24-25 marca, Olsztyn).
Tys A. T., (2014, marzec), Geneza wyznania ewangelicko-reformowanego w Polsce i na Litwie. Referat, Sesja naukowa „Biblia brzeska w kontekście historycznym i teologicznym” (12 marca, Piotrków Trybunalski).
Tys A. T., (2014, luty), Biografia Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) w kontekście całożyciowego uczenia się i samowychowania. Referat, VIII Łódzka Konferencja Biograficzna: Biografia i badanie biografii „Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się” (7-8 lutego, Łódź).

2013
Tys A. T., (2013, październik), David z Dinant – kontrowersyjny materialista średniowiecza. Referat, Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka: Mali i wielcy, znani i nieznani. Portrety ludzi średniowiecza (25-26 października, Łódź).
Tys A. T., (2013, wrzesień), Samorealizacja kobiety na przykładzie Stefanii Sempołowskiej (1869-1944). Referat, Ogólnopolska Konferencja nt. Kądziel – kołyska – lutnia – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów (17-18 września 2013, Bydgoszcz).
Tys A. T., (2013, czerwiec), Początki wyznania ewangelicko – reformowanego
w Rzeczypospolitej. Referat, Ogólnopolska Konferencja nt. Biblia brzeska – historia, język, teologia (8 czerwca 2013, Wrocław).
Tys A. T., (2013, kwiecień), Doświadczenia powstania styczniowego punktem wyjścia programu politycznego konserwatystów krakowskich. Referat, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie biografistyki” (19-20 kwietnia, Lublin).
Tys A. T., (2013, luty), Aktualność mechanizmów dochodzenia do władzy na przykładzie biografii Juliusza Cezara. Referat, VII Łódzka Konferencja Biograficzna: Biografia i badanie biografii „Osobliwości biografii edukacyjnych” (15-16 lutego, Łódź). 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW