mgr Magdalena Czarnecka

Funkcje:
Rok akademicki 2016/2017:
UW: inicjatywy dla otoczenia, projekt: Ewaluacja społecznościowa projektu lokalnego z budżetu partycypacyjnego - współpraca z dr B. Skrzypczakiem IPSiR

Rok akademicki 2015/2016:
PSW - Wprowadzenie do wiedzy o kulturze współczesnej

Rok akademicki 2014/2015:
MBSp - Antropologia Kulturowa-konwersatorium 2300-NZ2-MBSp-ANT-K
MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy 2300-MD/ASK-AMPZ
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe 2300-MD/ASK-LS
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogiczna 2300-MD/ASK-PR-Ś
MSPP - Antropologia miasta - lektorium (współprowadzone z dr P. Zańko)

Rok akademicki 2013/2014:
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe 2300-MD/ASK-LS
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogiczna 2300-MD/ASK-PR-Ś
MS1-Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej 2300-NZ1-MS1-ASK-PW
Sztuka w przestrzeni publicznej 2300-N-FA-ASK
MD-Animacja grup zadaniowych2300-NZ-MD-ASK-AGZ

Rok akademicki 2012/2013:
MOBS - Antropologia kulturowa 2300-MOBS-ANK-K
Animacja grup zadaniowych 2300-OAG-ASK
E-mail:
iznowuczarnecka (at) gmail.com
Dyżur:
Kontakt mile widziany, po wcześniejszym umówieniu mailowym.


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Rok akademicki 2016/2017:
UW: inicjatywy dla otoczenia, projekt: Ewaluacja społecznościowa projektu lokalnego z budżetu partycypacyjnego - współpraca z dr B. Skrzypczakiem IPSiR

Rok akademicki 2015/2016:
PSW - Wprowadzenie do wiedzy o kulturze współczesnej

Rok akademicki 2014/2015:
MBSp - Antropologia Kulturowa-konwersatorium 2300-NZ2-MBSp-ANT-K
MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy 2300-MD/ASK-AMPZ
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe 2300-MD/ASK-LS
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogiczna 2300-MD/ASK-PR-Ś
MSPP - Antropologia miasta - lektorium (współprowadzone z dr P. Zańko)

Rok akademicki 2013/2014:
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe 2300-MD/ASK-LS
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogiczna 2300-MD/ASK-PR-Ś
MS1-Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnej 2300-NZ1-MS1-ASK-PW
Sztuka w przestrzeni publicznej 2300-N-FA-ASK
MD-Animacja grup zadaniowych2300-NZ-MD-ASK-AGZ

Rok akademicki 2012/2013:
MOBS - Antropologia kulturowa 2300-MOBS-ANK-K
Animacja grup zadaniowych 2300-OAG-ASK


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe:
animacja kultury, animacja międzykulturowa, antropologia miasta, antropologia religii, antropologia turystyki, performance, badania jakościowe

Badania:
"Moja dzielnica-nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych". Badania do pracy doktorskiej, 2012-2016. Praca "dojrzewa"

„«Góral-katolik»: religia, polityka, media na Podhalu” w ramach laboratorium "Nowoczesność i tradycja w kulturze współczesnych mieszkańców Podhala", Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2010-2012

Stypendia, wizyty studyjne, wymiany międzynarodowe:
7-17 kwietnia 2016 The 15th session of ISTA - The International School of Theatre Anthropology, Albino, Włochy

2015-2018 Strategic Partnership "Unleashing Youth Initiative and Involvement Through Empowerment with Key Competencies - Developing Tools and Disseminating Best Practice" (współpraca przy tworzeniu publikacji i narzędzi http://www.theodor-heuss-kolleg.de/flipbooks/steps/toward_action_web/steps_toward_action_web.pdf i http://www.competendo.net/)

18-23 listopada 2014 - Training Course "The Power of Non Formal Education", Lidkoping, Szwecja

22-25 października 2014 - Forum "Nantes Creative Generations", Nantes, Francja

wrzesień-grudzień 2013 - Erasmus Study Exchange, St. Patrick's College Drumcondra, Dublin, Irlandia

Konferencje:
20 października 2016 – udział w “5. Tag der Lehre. Kompetenzorientiert lehren und prüfen” w ramach Partnerstwa strategicznego, St. Pölten University of Applied Sciences, Austria

5 - 7 Października 2016 - referat pt. "The creation of the urban culture – an analyze of actions and interventions undertaken by the metropolitan district groups in Warsaw". Konferencja “Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?!” organizowana przez European Network on Cultural Management and Policy. Valencia, Hiszpania

22 – 23 października 2015 - referat “Let’s map it” - the artistic and activist strategies of mapping as a way of building local identity - the Polish examples. Konferencja “CULTURAL MAPPING: DEBATING SPACES AND PLACES” Valletta, Malta

15-16 października 2015 - referat “Teachers, leave them kids alone” – implementation of anthropology in education system. “11th International Student’s Conference of ANTROPOWEB, The end of anthropology in the Czech Republic?!” Pilsen, Czechy

14-15 kwietnia 2015 - referat „Samotni ogrodnicy czy ruch miejski – działania grup dzielnicowych we Włochach" na IX Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej pt. „Teren nieoczywisty w antropologii”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn

6 listopada 2014 - referat „Rebelia pedagogiczna” w myśli Patricka Pearse'a – współczesne odczytanie “The Murder Machine” na I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencja Naukowej „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy” – pedagogika wobec wyzwań współczesności, WP Uniwersytetu Warszawskiego

12 czerwca 2014 - referat "Geocaching in informal education - en example of "GPS-Intervention project", na konferencji "Media in Formal and Informal Education", Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice

17 maja 2014 - referat "Ciało kobiety w duchu teologii feministycznej" na konferencji "Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych" IEiAK, Uniwersytet Warszawski

24-25 maja 2013 - referat "Przygoda tworząca communitas – przykład kursu przewodników beskidzkich (Studencki Klub Górski w Warszawie)" na konferencji „Edukacja Przygodą”, Warszawa

24 - 25 kwietnia 2012 - referat "Animacja środowisk akademickich na przykładzie działalności Studenckiego Koła Animacji Międzykulturowej „TransAnima” na konfrencji „Działalność Kulturalna wobec nowych zjawisk kulturalnych i edukacyjnych”, UMCS Lublin

Publikacje:
M. Czarnecka, Bunt w myśli pedagogicznej Patricka Pearse’a - współczesne odczytanie „The Murder Machine” [w:] M. Żytko (red.) Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy?, wyd. Katedra, Gdańsk 2016

M. Czarnecka, The creation of the urban culture – an analyze of actions and interventions undertaken by the metropolitan district groups in Warsaw [w:] F. Imperia, M. Vecco (red.) Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?! CONFERENCE PROCEEDINGS 2016, ISBN: 978-92-990036-5-7 http://blogs.encatc.org/annualconference2016/wp-content/uploads/2016/10/ENCATC_AC_Book_2016.pdf

M. Czarnecka, Analiza zjawiska „sacro selfie” – współczesne inspiracje myślą Rolanda Barthes’a [w:] Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne „ProLog” nr 1(3)/2015 ISSN 2391-498X http://issuu.com/prolog_pismo/docs/prolog_1_3_2015

M. Czarnecka, «Góral-katolik»: religia, polityka, media na Podhalu [w:] M. Małanicz-Przybylska (red.) Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności, WUW, Warszawa 2014

M. Czarnecka, Zakłady Ursus – przestrzeń odzyskiwana [w:] "Mała Kultura Współczesna" 30/06/2014 http://malakulturawspolczesna.org/2014/06/30/magdalena-czarnecka-zaklady-ursus-przestrzen-odzyskiwana/

M. Czarnecka, Geocaching in informal education - en example of "GPS-Intervention project" [in] M. Frania,T. Huk, M. Musioł (ed.) Faces of traditional and new media in education of the 21st century. Features - tools - use, pp. 201-210.

M. Czarnecka, Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku
dzielnicy Włochy m. st. Warszawy [w:] "Turystyka Kulturowa" Nr 5/2014 (maj 2014)

M. Czarnecka, Nowe kierunki animacji społeczno-kulturalnej - animacja środowisk akademickich a animacja międzykulturowa [w:] TransAnima - między edukacją a animacja międzykulturową, A. Frindt-Bajson (red.), Warszawa 2012


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW