mgr Wiktoria Kowalska

E-mail:
wiktoriap@vp.pl
Dyżur:
Semestr letni 2016/17: poniedziałki, godz. 16:30 s. 304


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
"Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym" <br>"Shadow Education in Asia and Policy Makers"<br>"Teaching Methods Laboratory"<br>"Teaching Practice in a Kindergarten/School"<br>"The Nature and Implications of Private Supplementary Tutoring Around the World"<br>"Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole"<br>"Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka"


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Pedagogika porównawcza; szara strefa edukacji w Polsce i na świecie; współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w placówkach oświatowych.

Promotor: Dr hab. Małgorzata Żytko, Prof. UW


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW