avatar2

mgr Agata Osmólska

E-mail:
agata.osmolska@wp.pl


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
Metody pracy z młodzieżą z wykorzystaniem teatru improwizowanego


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Edukacja medialna.
Znaczenie Internetu dla rozwoju i edukacji młodzieży.
Edukacja nieformalna osób dorosłych.

Publikacje:
1.Osmólska A. (2015). Nowe formy uczestnictwa w kulturze w ponowoczesnym społeczeństwie – perspektywa pedagogiczna. W: R. Terepishchyi i in. (red.) Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa. Kijów: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny.
2.Osmólska A. (2015) Nowe media a zjawisko wschodzącej dorosłości. Stimulus. Nr 6.
3.Osmólska A. (2016). Forum internetowe i jego rola w życiu użytkowników. W: G. Siadak, M. Kotyśko (red.) Technologie informacyjne wobec edukacji, codzienności i manipulowania obrazem rzeczywistości. Kraków: Wydawnictwo Libron.
4.Osmólska A. (2016) Nowe media a zjawisko odraczania dorosłości. W: M. Gabryś-Sławińska, K. Ppilipiuk (red.) Media a wartości. Człowiek w mediach. Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów.
5.Osmólska A. (2016). Znaczenie internetu dla rozwoju i edukacji młodzieży. W: M. Żytko (red.) Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy? Warszawa: WN Katedra.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW