Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny


Jednostka:
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii


Funkcje:
Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii


Telefon:
22 553 08 51


E-mail:
j.madalinska@uw.edu.pl


Dyżur:
p. 314, piątek, godz 12.00-13.00

Zainteresowania naukowe:


Prowadzone przeze mnie prace badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: edukacja nauczycieli, profesjonalizm i etyka w zawodzie nauczyciela, kompetencje nauczyciela, rozwój zawodowy nauczyciela i przywództwo edukacyjne. W pracach naukowych pokazuję różnorodność panujących w Polsce i na świecie rozwiązań w zakresie edukacji nauczycieli, jak i swoistość naukowego myślenia o nauczycielu, którą kształtują aktualne debaty nad zawodem nauczyciela i sposobami jego uprawiania. Podejmowane problemy badawcze ukazuję w perspektywie porównawczej, dokonując porównania idei i rozwiązań edukacyjnych, z jakimi mamy do czynienia w Polsce i w innych krajach.


Wybrane publikacje:


<span class="aktualnosci">Lata 2010-2015 Autorstwo monografii naukowej: Madalińska-Michalak J. (2015). "Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy". Warszawa: Wolters Kluwer. Jeżowski A. i Madalińska-Michalak J. (2015). "Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką". Warszawa: ORE. Madalińska-Michalak J. (2013). "Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Madalińska-Michalak J. (2012). "Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Madalińska-Michalak J., Góralska R. (2012). "Kompetencje emocjonalne nauczyciela". Warszawa: Wolters Kluwer. Redakcja naukowa wieloautorskiej monografii: Kwiatkowski S. M., Madalińska-Michalak J. (2014, red. nauk,), "Przywództwo edukacyjne - współczesne wyzwania". Warszawa: Wolters Kluwer. Madalińska-Michalak J., Niemi H., Chong S. (2012, red. nauk.). "Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Kwiatkowski S. M., Michalak J.M. i Nowosad I. (2011, red. nauk.). "Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu". Warszawa: „Difin”. Michalak J.M. (2010, red. nauk.). "Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. </span>