mgr Elżbieta Litwin-Sondej

E-mail:
<elitwin@student.uw.edu.pl>


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
- Polska Akademia Dzieci

- Uniwersytety dziecięce - myślenie, kreatywność, innowacyjność


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
- Filozofia edukacji
- Literatura dla dzieci i młodzieży
- Uniwersytety dziecięce
- Edukacja muzyczna
- E-learning
http://cvelzbietalitwin.blogspot.com/


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW