dr Adam Matyszewski

Jednostka:
Pracownia Historii Oświaty i Wychowania, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki
Funkcje:
Czekam na propozycje:).
Telefon:
501424110
E-mail:
adam.matyszewski@o2.pl
Dyżur:
-, -


 
book 30127 340
Zainteresowania naukowe:

 • muzyka sakralna (od chorału gregoriańskiego do Palestriny), teologia, liturgia, duchowość liturgiczna;

 •  zarządzanie oświatą, tutoring, pedagogika prewencyjna, nowoczesne metody pracy
  z uczniami;

 • "Wychowawcza funkcja polskich pieśni bożonarodzeniowych XV i XVI stulecia" - temat powstającej pracy doktorskiej. 
books 25160 340
Wybrane publikacje:
Pozycja książkowa:

A. Matyszewski, Z pieśnią wielkopostną przez wieki, wyd. Hlondianum, Poznań 2011, ss. 308.

Artykuły:

 1. A. Matyszewski, Droga inicjacji chrześcijańskiej według Itinerarium Egeriae, „Collectanea Theologica” 72 (2002) nr 3 s. 135-154;

 2. A. Matyszewski, Dźwięki z futerału, „Merkury” 2 (2002) s. 4 (rocznik Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku);

 3. A. Matyszewski, Dźwięki z futerału (2), „Merkury” 3 (2003) s. 6;

 4. A. Matyszewski, Liturgia Godzin na podstawie Itinerarium Egeriae, „Anamnesis” 3 (2003) nr 34 s. 46-56;

 5. A. Matyszewski, Rok liturgiczny w świetle Itinerarium Egeriae (cz. 1), „Anamnesis” 1 (2004) nr 36 s. 48-55;

 6. A. Matyszewski, Rok liturgiczny w świetle Itinerarium Egeriae (cz. 2), „Anamnesis” 2 (2004) nr 37 s. 39-50.

 7. A. Matyszewski, Bł. Arcybiskup Nowowiejski, „Niedziela” nr 6 (10.02.2008), s. 20.

 8. A. Matyszewski, Błogosławiony Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę (konspekt spotkania dla grup młodzieżowych diecezji płockiej), w: Pastori, Magistro, Martyri. Materiały duszpasterskie na Rok Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płock 2008, s. 27-36.

 9. A. Matyszewski, Błogosławiony Antoni Julian Nowowiejski – nowy patron diecezji płockiej? (konspekt spotkania dla dorosłych członków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń diecezji płockiej), w: Pastori, Magistro, Martyri. Materiały duszpasterskie na Rok Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płock 2008, s. 37-48.

 10. A. Matyszewski, Błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski – założyciel i pierwszy działacz Akcji Katolickiej w diecezji płockiej (konferencja dla członków Akcji Katolickiej diecezji płockiej), w: Pastori, Magistro, Martyri. Materiały duszpasterskie na Rok Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płock 2008, s. 49-54.

 11. A. Matyszewski, Błogosławiony Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę (konspekt spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych diecezji płockiej),
  w: R. Czekalski (Red.), Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Katechezy okolicznościowe o bł. Arcybiskupie Antonim Julianie Nowowiejskim, Płock 2008, s. 75-84.

 12. A. Matyszewski, Litania do błogosławionego Antoniego Juliana – biskupa i męczennika, w: R. Czekalski (Red.), Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Katechezy okolicznościowe o bł. Arcybiskupie Antonim Julianie Nowowiejskim, Płock 2008, s. 100-101.

 13. A. Matyszewski, Miałem wydostać Biskupów ze Słupna, wywiad z Lechem Mossakowskim (fragmenty), „Niedziela Płocka” 23 (706) 8 czerwca 2008, s. V.

 14. A. Matyszewski, Byłem sternikiem łodzi, którą płynął Arcybiskup…, wywiad z ks. kan. Marianem Olkowskim (fragmenty), „Niedziela Płocka” 23 (706) 8 czerwca 2008, s. VI.

 15. A. Matyszewski, Cechy duchowości błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, „Studia Płockie” t. XXXVI (2008), s. 33-49.

 16. A. Matyszewski, Elementy duchowości liturgicznej we „Mszy świętej” arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, „Studia Płockie” t. XXXVI (2008), s. 79-95.

 17. A. Matyszewski, Byłem sternikiem łodzi, którą płynął Arcybiskup (wywiad z ks. kan. Marianem Olkowskim), „Studia Płockie” t. XXXVI (2008), s. 197-208.

 18. A. Matyszewski, Miałem wydostać Biskupów ze Słupna (wywiad z panem Lechem Mossakowskim, członkiem rodziny arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego), „Studia Płockie” t. XXXVI (2008), s. 209-213.

 19. A. Matyszewski, List do błogosławionego Antoniego Juliana, „Studia Płockie” t. XXXVI (2008), s. 219-222.

 20. A. Matyszewski, Ołtarz wczoraj i dziś, „Msza Święta” 7-8 (2008), s. 34-35.

 21. A. Matyszewski, Od modlitwy przez wtajemniczenie w katechezie do liturgii,
  w: A. Krasiński (Red.), Informator dla katechetów diecezji płockiej na rok szkolny 2008/2009, Płock 2008, s. 70-76.

 22. A. Matyszewski, W Sońsku uczczono bł. Antoniego Juliana, „Niedziela Płocka” nr 34 (720) 14 września 2008, s. V.

 23. A. Matyszewski, Przed 100 laty. Refleksje na zakończenie „Roku bł. abpa A. J. Nowowiejskiego”, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 12 (2008), s. 17-20.

 24. A. Matyszewski, Chorał – zapomniany głos modlącego się Kościoła, „Msza Święta” 1 (2009), s. 28.

 25. A. Matyszewski, Wspominając, ofiarujemy Tobie nas samych, „Msza Święta” 2 (2009), s. 8-10.

 26. A. Matyszewski, O historii chorału słów kilka…, „Msza Święta” 2 (2009), s. 28.

 27. A. Matyszewski, Chorał w liturgii i modlitwie, „Msza Święta” 3 (2009), s. 28.

 28. A. Matyszewski, Nieprzemijające piękno, „Msza Święta” 4 (2009), s. 28.

 29. A. Matyszewski, Najstarsze polskie pieśni wielkanocne, „Msza Święta” 5 (2009), s. 28.

 30. A. Matyszewski, Zanim nastał chorał, „Msza Święta” 6 (2009), s. 28.

 31. A. Matyszewski, Początki i rozwój wielogłosowości, „Msza Święta” 7-8 (2009), s. 42.

 32. A. Matyszewski, Bądź pochwalony i zmiłuj się nad nami, Panie, „Msza Święta” 9 (2009), s. 26.

 33. A. Matyszewski, Świadectwo młodego liturgisty, „List” 7-8 (2009), s. 9-11.

 34. A. Matyszewski, Śpiew i muzyka w liturgii, „Msza Święta” 10 (2009), s. 28.

 35. A. Matyszewski, Od Graduału do Alleluja, „Msza Święta” 11 (2009), s. 28.

 36. A. Matyszewski, Sekwencje w liturgii, „Msza Święta” 12 (2009), s. 28.

 37. A. Matyszewski, Z dziejów XIX-wiecznej odnowy muzyki kościelnej, „Msza Święta” 1 (2010), s. 28.

 38. A. Matyszewski, Znamiona „liturgiczności” pieśni, „Msza Święta” 2 (2010), s. 28.

 39. A. Matyszewski, Muzyka kościelna czy liturgiczna?, „Msza Święta” 3 (2010), s. 28.

 40. A. Matyszewski, Muzyka pozaliturgiczna, „Msza Święta” 4 (2010), s. 28.

 41. A. Matyszewski, Cechy właściwe dla muzyki liturgicznej, „Msza Święta” 5 (2010), s. 28.

 42. A. Matyszewski, Kto śpiewa podczas liturgii?, „Msza Święta” 7-8 (2010), s. 42.

 43. A. Matyszewski, Historyczna rzeczywistość pieśni religijnej – od starożytności do średniowiecza, „Roczniki Liturgiczno – Homiletyczne” tom 3(59) 2012, s. 63-79.

 44. A. Matyszewski, Pieśni nabożne w wydaniu bł. Władysława z Gielniowa „Msza Święta” 9 (2013), s. 3-4. • Artykuły w pracy zbiorowej pod red. J. Hadalskiego, Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, wyd. Hlondianum, Poznań 2013, ss. 667:
  A. Matyszewski, Koncelebracja – rys historyczny, s. 148-153; Narastanie uwielbienia, czyli „Kyrie, eleison” i „Chwała na wysokości Bogu, s. 201-203; Od graduału do psalmu responsoryjnego, s. 223-224; Sekwencje w liturgii, s. 225-226; Alleluja – chwalcie Pana!, s. 227-228; „Pierwsza modlitwa eucharystyczna”, czyli „Kanon Rzymski” – rys historyczny, s. 279-292; Antiphona ad Communionem, s. 427-429; Śpiew na zakończenie Mszy Świętej, s. 493-496; Idea i początki kultu Eucharystii poza Mszą Świętą, s. 499-502; Procesja eucharystyczna – historia, teologia, praktyka, s. 551-524; Godzina Święta i Czterdzieści Świętych Godzin, s. 535-540; Chorał – zapomniany głos modlącego się Kościoła, s. 611-612; Niektóre wytyczne związane ze śpiewem i muzyką liturgiczną, s. 613; Jak i co oni śpiewają?, s. 614-615; Muzyka liturgiczna wyrazem czci Boga, s. 616-617; Znamiona „liturgiczności” pieśni, s. 618; Cechy właściwe dla muzyki liturgicznej, s. 619.

 • Artykuły w pracy zbiorowej pod red. J. Hadalskiego, Liturgia uświęcania czasu – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii godzin, wyd. Hlondianum, Poznań 2017, ss. 452:
  A. Matyszewski, Invitatorium – pierwsze westchnienie modlącego się Kościoła do Boga, s. 255-256; Eucharystia słońcem liturgii godzin. Łączenie poszczególnych godzin z Mszą Świętą lub między sobą, s. 349-354; 
magnifying 2681173 340
Aktywność naukowa:
RECENZJE KSIĄŻEK:

- W. Świerzawski, Wspominając ofiarujemy. Eucharystia w centrum duchowości instytutów świeckich, Sandomierz 2001, ss. 192, w: „Ateneum Kapłańskie”, z. 2-3 (561-562) wrzesień-grudzień 2002 tom 139.

- B. Nadolski, Komunia święta „na rękę”, wyd. WAM, Kraków 2005, ss. 92, w: „Ateneum Kapłańskie” z. 2 (597) wrzesień-październik 2008 tom 151, s. 389-391.

- B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań, wyd. Pallotinum, Poznań 2006, ss. 1763, w: „Homo Dei” 4 (2008), s. 173-175.

- B. Nadolski, Św. Paweł – Wielki Apostoł, wyd. PETRUS, Kraków 2008, ss. 95, w: „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2 (2009), s. 20-23.

- J. Ratzinger, Duch liturgii – album, P. Milcarek i F. Łajszczak (Red.), wyd. Klub Książki Katolickiej, wym. 255x205 mm, ss. 248, Dębogóra 2008, w: „Miesięcznik Pasterski Płocki” 3 (2009), s. 31-33.

- Skarby wskrzeszane po latach. Rzecz o Wykładzie liturgii Kościoła katolickiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), „Msza Święta” 7-8 (2010), s. 18-19.

ODCZYTY, PRELEKCJE, REFERATY:

- Referat skierowany do katechetów szkół ponadgimnazjalnych diecezji płockiej pt. "Wtajemniczenie na katechezie”, wygłoszony w ramach spotkań szkoleniowo-formacyjnych
w Ciechanowie i Płocku w dniach 14-15.11.2007 r.

- Prelekcja „Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę”, wygłoszona do młodzieży i katechetów, uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym, dn. 18.04.2008 – aula UKSW – Wydział Teologiczny w Płocku.

- Prelekcja „Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę”, wygłoszona do wiernych zgromadzonych w kościele pw. Wita, Modesta i Krescencji (parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Sońsku), po mszach św. o g. 9, 11 i 16, dnia 10.08.2008.

- Prelekcja „Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę”., wygłoszona do członków Klub Inteligencji Katolickiej (z Baboszewa, Sochocina, Płońska); Płońsk, aula przy kościele pw. św. Michała Archanioła, 23.11.2008.

- Prelekcja „Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski – męczennik za wiarę”; wygłoszona do uczestników II Spotkania Pokolenia „Summorum Pontificum” w Zakroczymiu, 13.06.2009.

- Konferencje dla  członków wspólnoty – grupy modlitewnej św. Ojca Pio przy parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie:

 1. Duchowość Maryjna w życiu Ojca Pio (09.02.2009).

 2. Niektóre owoce Soboru Watykańskiego II (09.03.2009).

 3. Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego według
  św. Jana Sebastiana Pelczara (14.04.2009).


- Referat „Dziecko w Biblii” wygłoszony w ramach XI Konferencji Młodzieży w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku zatytułowanej „Dzieciństwo – od wspierania rozwoju do terapii” zorganizowanej przez Medyczną Szkołę Policealną w Płocku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Siedleckiego Centrum Edukacyjnego – Oddział
w Płocku, 23.11.2009 r.

- publikacje w sieci internetowej:

Świadectwo młodego liturgisty, 04.08.2009: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/08/swiadectwo-modego-liturgisty.html

III Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego – relacja uczestnika, 29.07.2010: (http://wiedzaiedukacja.eu/archives/37063), wersja skrócona, 27.09.2010: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2010/07/iii-ogolnopolski-kurs-spiewu.html

 Na falach eteru:

Rozmowa z p. Renatą Kraszewską o duchowości liturgicznej abpa A. J. Nowowiejskiego, 2 audycje emitowane na falach Katolickiego Radia Płock w dn. 3 i 10 czerwca 2008 r.

- Audycja w ramach „Poranny Gość Katolickiego Radia Płock”, 22.01.2009. Z Adamem Matyszewskim, Prezesem Grupy Modlitwy św. Ojca Pio w Płocku-Trzepowie rozmawia Renata Kowalska (temat rozmowy: „Idea i zadania grup modlitwy św. o. Pio”).

„O potrzebie właściwej muzyki i ciszy w liturgii” z p. Szymonem Hołownią w ramach audycji tv.religia „Bóg w wielkim mieście”, 30.05.2010.

Wypowiedzi pisemne dla płockiego dodatku „Gazety Wyborczej”:

Siuta M., Adamkowski A., „Stopień z religii – do średniej”, „Gazeta Wyborcza – Płock” 18.12.2006 nr 294.5301, s. 3.

Gasik M., Pacierz na maturze nie wystarczy, „Gazeta Wyborcza – Płock” 11.12.2007 nr 289.5597, s. 3.

Adamkowski A., Jestem fanem Arcybiskupa, „Gazeta Wyborcza – Płock” 11.02.2008 nr 35.5646, s. 2.

Dybiec A., Kto będzie zarządzał szkołami?, „Gazeta Wyborcza – Płock” 09.01.2009  nr 7.5921, s. 2.

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35681,8362160,Rosnie_popularnosc_mszy_trydenckich.html

Członkostwa:

Towarzystwo Naukowe Płockie (od 31.03.2008r.)

 

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW