avatar2

prof. dr hab. Stefan Mieszalski

Stanowisko:
profesor zwyczajny
Jednostka:
Katedra Dydaktyki i Pedeutologii
E-mail:
s.mieszalski@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 315, Najbliższy dyżur: 5.09. godz 12:00


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
Dydaktyka ogólna: problematyka społecznych relacji nauczyciela z uczniami w procesie kształcenia, odmiany interakcyjności kształcenia, motywowanie uczniów do nauki.
Filozofia nauki: problematyka naukowej racjonalności pedagogiki.
Ewolucjonizm i edukacja: ewolucyjne i kulturowe uwarunkowania szkolnej edukacji


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
O zawodowej wiedzy nauczyciela "Ruch Pedagogiczny" 2015, nr 4.
Uwagi o racjonalności naukowej w pedagogice "Ruch Pedagogiczny" 2014 nr 1.
Szkolna edukacja wobec wyzwań kumulatywnej ewolucji kulturowej. w: Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.)Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Orientacje dydaktyczne w: Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, B. Śliwerski (red.) GWP, Gdańsk 2010.
Uwięzić dydaktykę - czyli o pewnym modelu jej rozwoju, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2002 nr 2
O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW