dr Kamila Wichrowska

Stanowisko:
Adiunkt


Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli, Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli


Telefon:
022 553 08 58


E-mail:
kamila.wichrowska@uw.edu.pl


Dyżur:
223, Czwartki w godzinach 10.30-11.30, pokój 223; proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Zainteresowania naukowe:


wczesne nauczanie języka angielskiego, wczesna opieka, wychowanie i edukacja dzieci, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


Wybrane publikacje: • Wichrowska, K., Marchlik, P., & Zubala, E. (2022). Children’s games and activities during remote education. Problemy Wczesnej Edukacji54(1), 73–87. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06

 • Zubala, E., Wichrowska, K., & Marchlik, P. (2022). Personal and social education carried out by Polish primary schools during the Covid-19 pandemic. Two insights into early childhood educationPrzegląd Badań Edukacyjnych, 36(1), 21–42.

 • Pękala, J. L., & Wichrowska, K. (2022). Play and participation in preschool children’s project activities. Problemy Wczesnej Edukacji54(1), 88–96. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.07

 • Marchlik, P., Wichrowska, K., & Jasińska-Maciążek, A. (2022). Umiejętności z języka angielskiego absolwentów ostrołęckich szkół podstawowych w świetle egzaminu ósmoklasisty 2021. Ostrołęckie obserwatorium oświatowe 2021/22. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Wichrowska, K., & Marchlik, P. (2021). Nauczyciel języka obcego a kształcenie zdalne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W J. Pękala, K. Białożyt (red.), Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela (ss. 167185). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Marchlik, P., Wichrowska, K., & Zubala, E. (2021). The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland,  Education and Information Technologies, 26, 71077131, doi: 10.1007/s10639-021-10556-6

 • Pękala, J. Wichrowska, K. (2020). The BRIDGING project - citizenship, partnership and holistic development. w: Problemy Wczesnej Edukacji. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.12

 • Wichrowska, K., Wysłowska, O. (2019). Chapter 12. Poland. in G.Pastori, V. Pagani & A. S. Sarcinelli. Technical Report on the Child interview study CHILDREN’S VIEWS ON INCLUSION AT SCHOOL. (pp. 121-132)

 • Wichrowska, K. (2018). Wyzwania i szanse edukacji włączającej. w: red Pańtak, G., Słodownik-Rycaj, E., Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka w edukacji szkolnej. Prace badawcze studentów. Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

 • Karwowska‐Struczyk, M., Wysłowska, O., Wichrowska, K. (2016). THE POLISH CASE. An Innovative Approach to the In-service Professional Development of Caregivers in the ŁÓDŹ PUBLIC CRÈCHE NETWORK. In: Bove, C., Mantovani, S., Jensen, B., Karwowska‐Struczyk, M., & Wysłowska, O. 613318. CARE Curriculum quality analysis and impact review of European ECEC: D.3.3. Report on “good practice” case studies of professional development in three countries.

 • Wichrowska K., Wysłowska O., (2015). Angielski dla starszaków. Poradnik metodyczny, WSiP; ISBN 978-83-02-15062-3

 • Wichrowska K., Wysłowska O., (2015). Angielski dla starszaków. Książka dziecka, WSiP; ISBN 978-83-02-15061-6

 • Tarnowska, K. (2011) Rola pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. w: red. Karwowska-Struczyk, M., Sobierańska, D., Szpotowicz, M., Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- badania, opinie, inspiracje. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa.Aktywność naukowa:


2019-2022 Project: PARTICIPA Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education 2019-1-
PT01-KA202-060950

2018-2021 Project: BRIDGING Building Educational Bridges in the City; KA201-047392

2018-2020 Project: BECERID: A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children; 2017-1-BE02-KA201-034755: Blog Czym skorupka

2017-2019 Project: ISOTIS: Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society Grant agreement no. 727069 (Horizon 2020)

2014-2016 Project: CARE: Curriculum Quality Analysis andImpact Review of European Early
Childhood Education and Care Grant agreement no.613318 (FP7)

2007-2011 Project: ELLIE: Early Language Learning in Europe; Project number 135632-LLP-2007-UK-KA1SCR

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3559-9706


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW