dr Kamila Wichrowska

Stanowisko:
Starszy asystent naukowo-dydaktyczny


Jednostka:
Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli, Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli


Telefon:
022 553 08 58


E-mail:
kamila.wichrowska@uw.edu.pl


Dyżur:
223, proszę o kontakt mailowy
student ikona

Prowadzone zajęcia:


Między innymi:

 • Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego

 • Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiego

 • Metoda projektu w przedszkolu i szkole

 • Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka

 • Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem

 • Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
  edukacyjnychicon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


wczesne nauczanie języka angielskiego, wczesna opieka, wychowanie i edukacja dzieci, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna


books 25160 340

Wybrane publikacje: • Pękala, J. Wichrowska, K. (2020). The BRIDGING project - citizenship, partnership and holistic development. in: Problemy Wczesnej Edukacji.

 • Technical Report on the Child interview study CHILDREN’S VIEWS ON INCLUSION AT SCHOOL (2019). EDITORS: GIULIA PASTORI, VALENTINA PAGANI & ALICE SOPHIE SARCINELLI. https://staging-isotis-pw.framework.pt/site/assets/files/1191/d2_4_technical-report-on-the-child-interview-study.pdf – author of the chapter

 • Wichrowska, K. (2018). Wyzwania i szanse edukacji włączającej. w: red Pańtak, G., Słodownik-Rycaj, E., Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka w edukacji szkolnej. Prace badawcze studentów. Zeszyty Naukowe Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

 • Karwowska‐Struczyk, M., Wysłowska, O., Wichrowska, K. (2016). THE POLISH CASE. An Innovative Approach to the In-service Professional Development of Caregivers in the ŁÓDŹ PUBLIC CRÈCHE NETWORK. In: Bove, C., Mantovani, S., Jensen, B., Karwowska‐Struczyk, M., & Wysłowska, O. 613318. CARE Curriculum quality analysis and impact review of European ECEC: D.3.3. Report on “good practice” case studies of professional development in three countries.

 • Wichrowska K., Wysłowska O., (2015). Angielski dla starszaków. Poradnik metodyczny, WSiP; ISBN 978-83-02-15062-3

 • Wichrowska K., Wysłowska O., (2015). Angielski dla starszaków. Książka dziecka, WSiP; ISBN 978-83-02-15061-6

 • Tarnowska, K. (2011) Rola pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. w: red. Karwowska-Struczyk, M., Sobierańska, D., Szpotowicz, M., Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- badania, opinie, inspiracje. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa.idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


2019-2022 Project: PARTICIPA Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education 2019-1-
PT01-KA202-060950

2018-2020 Project: BRIDGING Building Educational Bridges in the City; KA201-047392

2018-2020 Project: BECERID: A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children; 2017-1-BE02-KA201-034755: Blog Czym skorupka

2017-2019 Project: ISOTIS: Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society Grant agreement no. 727069 (Horizon 2020)

2014-2016 Project: CARE: Curriculum Quality Analysis andImpact Review of European Early
Childhood Education and Care Grant agreement no.613318 (FP7)

2007-2011 Project: ELLIE: Early Language Learning in Europe; Project number 135632-LLP-2007-UK-KA1SCR

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3559-9706


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap