dr hab. prof UW Remigiusz Kijak

Stanowisko:
profesor UW


Jednostka:
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii


Funkcje:
Członek Rady Wydziału Pedagogicznego - samodzielni pracownicy naukowi od 1 X. 2017 r.
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika od 2019 - 2020
2021 - 2024


E-mail:
r.kijak@uw.edu.pl


Dyżur:
Mokotowska 16/20 pokój: 212, dyżury online we wtorki 1130
platforma google meet, aby się połączyć proszę wysłać wiadomość e-mail rkijak#uw.edu.pl
icon 1719742 640

Zainteresowania naukowe:


Jestem pedagogiem, pedagogiem specjalnym

Zajmuje się studiami nad seksualnością i niepełnosprawnością, Crip Cultural Studies i Disability Studies oraz teorią krytyczną. Badania obejmują współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz teorię pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych i pedagogikę specjalną

Stopnie i tytuły naukowe:
Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przez kilka lat kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Specjalność naukowa:
Pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Dydaktyka:
Autor i inicjator pierwszych w Polsce zajęć z zakresu pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowanych przez kilka lat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia „Rozwój i zdrowie seksualne" na Uniwersytecie Warszawskim i innych Uniwersytetach w kraju.


books 25160 340

Wybrane publikacje:


Dorobek publikacyjny:
Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Autor blisko 60 prac naukowych, w tym 6 monografii autorskich i 7 prac redakcyjnych - między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2017.


idea 5393862 640

Aktywność naukowa:


Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach:
 „Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”, 2010–2013, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project People, badacz, konsultant w zakresie pedagogiki specjalnej.
 „Vocational Education with embedded Social inclusion Tactics for Autistic”, 2012–2014, Grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Leonardo da Vinci Project, wykonawca projektu, badacz, zastępca koordynatora projektu.
 „Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą”, 2009–2012, Projekt Rozwojowy Narodowego Centrum Badań, konsultant, ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej.
 „Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social Aspects”, 2014–2017, Erasmus+ programme, koordynator projektu po stronie polskiej, badacz,
 „Educational Robotics for People with Learning Disabilities (EDUROB)”, 2014–2016, Erasmus+ programme, wykonawca projektu, badacz.
 „Muzea bez barier”, 2007–2013, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, konsultacje merytoryczne, opracowanie materiałów na konferencję wieńczącą projekt.

Udział w komitetach rad naukowych i rad redakcyjnych:
 “International Journal of Social Science Studies”, 1.11.2012, (ISSN: 2324-8033; E-ISSN: 2324-8041) Redfame Publishing USA, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 “Croatian Review of Rehabilitation Research”, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 “International Education Studies”, 17.02.2013, (ISSN 1913-9020; E-ISSN 1913-9039), Canadian Center of Science and Education Canada, członek rady redakcyjnej i stały recenzent
 „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 23.04.2012 (ISNN: 1642-1981), redaktor naczelny
 „Położna. Nauka i Praktyka”, 13.09.2013, (ISNN: 1898-6862), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, członek rady naukowej, stały recenzent,
 „Seksuologia Polska”, 1.01.2015, (ISSN: 1731-6677; E-ISSN: 1731-9544), Via Medica Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, członek kolegium redakcyjnego
 „Konteksty Pedagogiczne”, 1.01.2013, (ISNN: 2300-6471), Akademia Techniczno-Humanistyczna, redaktor tematyczny

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
 Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk od 2016 r.
 Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej od 2010 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych od 2016 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o. Kraków od 2013 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Polskie Towarzystwo Seksuologiczne od 2009 r. – członkostwo w Towarzystwie
 Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie od 2016 r. do 2017 r.

Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych”.


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap