avatar2

dr hab. Elżbieta Durys

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą
E-mail:
e.durys@uw.edu.pl
Dyżur:
pok. 322, piątek, 15.00–16.30 (semestr letni 2019/20) proszę o wcześniejszy (przynajmniej do poprzedzającego czwartku) kontakt mailowy


 
book 30127 340
Zainteresowania naukowe:
kino współczesne, problematyka gender w kinie, film i antropologia, film i edukacja


 
books 25160 340
Wybrane publikacje:
PUBLIKACJE – KSIĄŻKI

 1. Film jako źródło wiedzy historycznej, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 129  (http://inop.edu.pl/docs/podreczniki/Historia_w_filmie_ebook.pdf).

 2. Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo PWSFTViT, Łódź 2013, s. 510 (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/04/durys_ebook-.pdf).

 3. Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa, Rabid, Kraków 2009, s. 374.


PUBLIKACJE – KSIĄŻKI I CZASOPISMA REDAGOWANE

4. (z Patrycją Chudzicką-Dudzik), Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 320.

5. (z Konradem Klejsą), Kino amerykańskie: Twórcy, Rabid, Kraków 2006, s. 438.

6. (z Konradem Klejsą), Kino amerykańskie: Dzieła, Rabid, Kraków 2006, s. 398.

7. (z Elżbietą Ostrowską) Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, Rabid, Kraków 2005, s. 311.

 PUBLIKACJE – ARTYKUŁY

 1. Kino pamięci narodowej jako proteza: Filmy o żołnierzach wyklętych, „Sprawy Narodowościowe” 2019 nr 51.

 2. W nurcie polskiego kina kobiet: Sztuka kochania Marii Sadowskiej, „Pleograf” 2019.

 3. Film and Values: Polish Cinema of National Remembrance, [in:] Civic and Uncivic Values in Poland. Value Transformation, Education, and Culture, eds. Sabrina P. Ramet, Kristen Ringdal, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Central European University Press, Budapest—New York 2019, p. 281—302.

 4. The Potential of Nordic Noir: The Pustina Miniseries as an Example of the Transnational Usage of the Formula, “Literatura i Kultra Popularna” 2018, nr XXIV, s. 157—174. DOI: 10.19195/08677441.24.12 (2018: 11 pkt., lista B).

 5. Żołnierze wyklęci i polskie współczesne kino historyczne: „Historia Roja”, [w:] Popkulturowe formy pamięci, red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2018, s. 197–215.

 6. Kino gatunków a cykle filmowe, „Kwartalnik Filmowy” 97-98, wiosna-lato 2017, s. 6—14

 7. Łabędzi śpiew tradycyjnego kina japońskiego: “Akta yakuzy” Kinjiego Fukusaku, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” nr 12/2 2016, s. 99—122; adres numeru: http://uwm.edu.pl/mkks/nr12_2/; adres artykułu: http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/07_Durys-E.pdf

 8. Układy, znajomości, „haki”. Paranoja spiskowa w polskim kinie współczesnym, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, tom 16, 2016, s. 44—54; adres dostępu: http://www.seia.us.edu.pl/studia-etnologiczne-i-antropologiczne

 9. Successful Transformation: What Protected Polish Cinema from Extinction After the Year 1989? [w:] Transformation Process in Post-Socialist Screen Media, eds. Jana Dudková, Katarína Mišíková, Academy of Performing Arts in Bratislava, Institute of Theatre and Film Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2016, s. 21—36.

 10. “You want the truth? Do you know if you don’t choke with it?” The Issue of Memory in “Aftermath”. In Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories, ed. Andrea Virginás. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. pp. 192—215.

 11. Życie jest cudowne” Franka Capry paradoksy odczytań, „Kwartalnik Filmowy” 2016 nr 93—94, s. 6—20.

 12. Kobieta w męskim świecie. Strategie działania Małgorzaty Szumowskiej, [w:] Kobiety niepokorne: Reformatorki buntowniczki rewolucjonistki, red. Izabela Desperak, Inga Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 265‒278.

 13. Konwencje w służbie krytyki: „Prawo ulicy”, [w:] Seriale w kontekście kulturowym: Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Laskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 99‒

 14. Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego, [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. Tomasz Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 327‒

 15. „Samotnie przeciw całemu światu…” Zagrożenie, dziennikarze i media w amerykańskich filmach paranoi spiskowej lat siedemdziesiątych XX wieku, [w:] Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje, red. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014; do pobrania: http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-antropologii-kultury-filmu-i-sztuki-audiowizualnej/biblioteka-kwartalnika-filmowego

 16. wraz z Patrycją Chudzicką-Dudzik, Wstęp, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, red. Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 7—18.

 17. „Joanna” i „Róża” – subwersywny wymiar macierzyństwa a filmy pamięci narodowej, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, red. Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 235—252.

 18. What to Do with Her? Female Law Enforcement Figures in American Cinema, [w:] Narrating American Gender and Ethnic Identities, eds. Aleksandra M. Różalska, Grażyna Zygadło, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, s. 57–71.

 19. Jedna z ośmiu milionów historii: „Nagie miasto” Hellingera i Dassina, [w:] Arcydzieła klasycznego kina amerykańskiego, red. Łukasz Plesnar, Rafał Syska, EKRANy, Kraków 2013, s. 245–262.

 20. Kino Nowej Przygody: Postklasyczne Holywood w polskiej krytyce filmowej, [w:] Polskie piśmiennictwo filmowe, red. Piotr Zwierzchowski, Barbara Giza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 219–231.

 21. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze: Kino popularne a przedstawienia kobiet, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna: Praktyczny przewodnik dla kadr oświaty, red. Dorota Golańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 189–217.

 22. “Once upon a time, there were two princes…” The yarn spun by Pedro Almodóvar in “Talk to Her”, [w:] Quilting Stories. Essays in Honor of Elżbieta H. Oleksy, eds. Marek M. Wojtaszek, Edyta Just, Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, Łódź 2012, pp. 83–96 (2006).

 23. Western a przemiany w społeczeństwie amerykańskim w latach 70. XX wieku, „Acta Philologica” nr 41, red. Barbara Kowalik, Marek Paryż, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 66–74.

 24. European Cinema: In Search of a Subject, [w:] European Culture in Diversity, eds. Krystyna Kujawińska-Courtney, Maria Łukowska, Evan Williams, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2011, s. 173—186 (2003).

 25. Stworzone dla mężczyzn i miłości. Kobiety w filmach Billy’ego Wildera, [w:] Billy Wilder: Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. Kamila Żyto, Marcin Pieńkowski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011, s. 65–89.

 26. “Incoherent Narrative, Jagged Technique, Disturbing Intensity of Emotions…”: The Case of John Cassavetes, [w:] Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice, eds. Grzegorz Kość, Krzysztof Majer, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne (UK) 2009, s. 294–303.

 27. Teoria autorska a kino amerykańskie w latach 70. XX wieku, [w:] Kulturowe kody mediów: Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 137–153.

 28. Introdukcja w świat męski: „Zaklęte rewiry” Janusza Majewskiego, [w:] Kino polskie: Reinterpretacje, red. Konrad Klejsa, Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Rabid, Kraków 2008, s. 365–376.

 29. Kilka słów o formie i metodzie: „Twarze” Johna Cassavetesa, [w:] Kino amerykańskie: Dzieła, red. Elżbieta Durys, Konrad Klejsa, Rabid, Kraków 2006, s. 163–192.

 30. „Pod osłoną nieba” jako adaptacja. Propozycja interpretacyjna, [w:] Między słowem a obrazem, red. Bronisława Stolarska, Małgorzata Jakubowska, Tomasz Kłys, Rabid, Kraków 2005, s. 109–119.

 31. wraz z Ewą Brzezińską: Amerykański film wojenny – w poszukiwaniu głębokiej struktury, „Studia Filmoznawcze” nr 26, red. Sławomir Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 197–214.

 32. Przełom w życiu młodych kobiet: bohaterki filmów Michała Rosy „Farba” i „Cisza”, [w:] Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. Elżbieta Ostrowska i Elżbieta Durys, Rabid, Kraków 2005, s. 287–296.

 33. The Turning Point in the Lives of Young Women: The Heroines of Two Films by Michał Rosa, “Paint” and “Silence” Krzysztof Majer, [w:] Gender in Cultures, eds. Elżbieta H. Oleksy i Joanna Rydzewska, Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2004, s. 97–105.

 34. Premiera” Johna Cassavetesa: psychodramatyczne odegranie wewnętrznych doświadczeń, „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” 4/2003, s. 129–140.

 35. Rytualne strukturowanie doświadczeń. „Mężowie” Johna Cassavetesa „Kwartalnik Filmowy” nr 41–42/ 2003, s. 296–310.

 36. Twórcze wykorzystanie formuły filmu gangsterskiego: „Brat” Aleksieja Bałabanowa, „Studia Filmoznawcze” nr 24, red. Sławomir Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 95–112.

 37. Improwizacja w „Cieniach” Johna Cassavetesa, „Studia Filmoznawcze” nr 23, red. Sławomir Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 49–60.

 38. Zjednoczenie społeczności w milczeniu o zbrodni. „Jestem niewinny” Fritza Langa, [w:] Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, red. Konrad Klejsa i Grzegorz Skonieczko, Rabid, Kraków 2002, s. 9–22.

 39. Czy „kino wyciszone” może być kinem społecznym? Andrzeja Barańskiego trylogia o prostym człowieku, „Studia Filmoznawcze” nr 22, red. Sławomir Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 69–100.

 40. Małżeństwo jako instytucja totalna? „Zawieście czerwone latarnie” Zhanga Ymou, [w:] Gender – film – media, Elżbieta H. Oleksy i Elżbieta Ostrowska, Rabid, Kraków 2001, s. 93–100.


PUBLIKACJE (mniejsze formy): recenzje, sprawozdania, wywiady, materiały katalogowe

 1. RECENZJA KSIĄŻKI: (Nie)widzialne kobiety kina, red. Małgorzata Radkiewicz, Monika Talarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, „EKRANy”, 2018, nr 3-4, s. 114.

 2. Q&A: Polish Crime Fiction after 1989, “Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature” 2018/1, s. 9—12; dostępne przez: http://contactzones.elte.hu/wp-content/uploads/contactzones5f.pdf

 3. RECENZJA KSIĄŻKI: Idea „noir” (recenzja książki: Kamila Żyto, Film noir i kino braci Coen, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017), „Kino” 5/2018, s. 93.

 4. BOOK REVIEW: Path Rarely Chosen (Popular Cinemas in East Central Europe: Film Cultures and Histories, edited by Dorota Ostrowska, Francesco Pitassio and Zsuzsanna Varga, I.B. TAURIS, London, New York 2017) “Studies in Eastern European Cinema”, Vol. 9, 2018, Issue 3, p. 283—285, DOI: 10.1080/2040350X.2018.1501547.

 5. RAPORT Z BADAŃ: (wraz z Michałem Rauszerem) Subkultury, turyści i miłośnicy. Widzowie festiwali filmowych, [w:] Aleksandra Drzał-Sierocka i in., Festiwale filmowe w Polsce. Raport, Warszawa 2017, s. 89—99.

 6. CONFERENCE REPORT: New approaches and revisions. The 3rd International CineMedia Conference: ‘Cinema and Visual Culture in Post-Communist Europe: From Crisis to Euphoria and Back Again.’ Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 27—28 May 2016, “Studies in Eastern European Cinema” published online: 15 Aug 2016, http://dx.doi.org/10.1080/2040350X.2016.1219165

 7. WYWIAD: „Kino prowokuje mnie do zadawania pytań” – z Elżbietą Durys, autorką książki „Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000” rozmawiała Ewa Ciszewska, [w:] Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami, red. Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska i Katarzyna Żakieta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11—27.

 8. WYWIAD: Wywiad z prof. dr hab. Elżbietą H. Oleksy, Kierowniczką Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet, przeprowadzony przez Dorotę Golańską i Elżbietę Durys, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, red. Patrycja Chudzicka-Dudzik, Elżbieta Durys, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 19—24.

 9. ARTYKUŁ POPULARNO-NAUKOWY: Kino emocjonalnie bolesne, „Kino” 2010, nr 10, s. 23—25.

 10. MATERIAŁY DO KATALOGU FESTIWALOWEGO: Retrospektywa: John Cassavetes/Retrospective: John Cassavetes „American Film Festival” 20—24.10.2010 Wrocław, Poland, s. 135—175 (z wyłączeniem 144—147) wersja polska i angielska.

 11. SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU: Obrazy rodzinne, „Kino” 2008, nr 12, s. 94. 
magnifying 2681173 340
Aktywność naukowa:
GRACE: Gender and Cultures of Equality w ramach Horyzont 2020; termin realizacji: 01.10.2015-30.09.2019; projekt realizowany przez konsorcjum składające się z ośmiu instytucji akademicko-badawczych pod kierownictwem prof. Suzanne Clisby (University of Hull, UK); członkowie konsorcjum: Granada University (Spain), Oviedo University (Spain), Utrecht University (The Netherlands), Bologna University (Italy), Associatione Orlando (Bologna, Italy), Central European University (Hungary), University of Hull (UK), University of Lodz (Poland); pełniona funkcja: wykonawczyni (udział w spotkaniach konsorcjum, opieka naukowa nad doktorantami/asystentami zatrudnionymi w projekcie)

 

Udział w projekcie Fundacji Obserwatorium „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce” współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet V: Badania i Rozwój; termin realizacji: maj 2016—sierpień 2017


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW