avatar2

dr Anna Jawor

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą
E-mail:
anna.jawor@uw.edu.pl
Dyżur:
Pok. 322, Środa 13.30-14.30
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


 
student ikona
Prowadzone zajęcia:
https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=362938


 
book 30127  340
Zainteresowania naukowe:
socjologia kultury, edukacja kulturalna, antropologia współczesności


 
books 25160  340
Wybrane publikacje:
Książki

„Kultura w mieście idealnym. Kultura – Zamość – uczestnictwo w kulturze”, Wydawnictwo Korporacja Polonia, Warszawa 2009.

„Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

„Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur”,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013 (red. i współautorstwo).

„Wojna kultur. Czy ‘flaga tęczowa’ wypiera ‘biało-czerwoną’?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

„Polska transformacja seksualna”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016 (red. wspólnie z A. Kurowicką i współautorstwo).

„Intymność cenzurowana. Panika moralna wokół rodziny na przykładzie rodzin nieheteronormatywnych w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

„Konkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020 (wspólnie z U. Markowską-Manistą i M. J. Pietrusińską).

„Etnografia pamięci PRL-u” 2020 (w przygotowaniu) (wspólnie z W. Bursztą, M. Pęczakiem, M. Rauszerem, P. Zańką).

„Homo culturalis” 2021 (w przygotowaniu).

„Conculture matters” 2021 (w przygotowaniu) (wspólnie z U. Markowską-Manistą i M. J. Pietrusińską).

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach

Apokalipsa Samuela Huntingtona?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2009, nr 34.

Uczestnictwo zamościan w kulturze, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 2009, nr 2 (100).

„…gdzie wzrok nie sięga”. O Teatrze Performer, „Akcent”, 2010, nr 4 (122).

Od kury do demona – serialowy obraz kobiety, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. B. Głębicka-Giza, M. Filiciak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Prawda, dobro i piękno, czyli system wartości artystów, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2, 2010.

Kulturalne miasto idealne, czyli uczestnictwo w kulturze Zamościa, [w:] Praktyki społeczne uczestnictwa w kulturze. Tendencje i dylematy, red. U. Kozłowska, Ż. Stasieniuk, A. Terelak, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2010.

Czy jedność w różnorodności? – o kulturze narodowej, tradycji i tożsamości europejskiej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010.

Czy Europa to naród wybrany?, [w:] Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś, red. K. Glinka, Wydawnictwo Majus, Zielona Góra 2010.

Kto ty jesteś? Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2011, nr 38.

My, tubylcy, „Lud” 2011, t. 95.

Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji (z Jerzym Szczupaczyńskim), „Przegląd Socjologiczny” 2011, t. LX/4.

Czy może cywilizacja europejska zaistnieć? Europolizacja jako szansa, [w:] M. Skorzycki, R. Mielczarek (red.) Oblicza cywilizacji, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012.

Nie będzie różnorodności bez solidarności… Leszka Kołakowskiego i Zygmunta Baumana myśli o Europie, [w:] Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność, red. W. J. Burszta, J. Nowak, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.

Perfume opera, czyli seriale na nowy wiek, „Warmińsko-mazurski kwartalnik naukowy”, 2012, nr 3.

Krew czy swoboda – wojna kultur na przykładzie rodziny, [w:] Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, red. W. J. Burszta, M. Czubaj, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013.

Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata w koncepcji Floriana Znanieckiego, „Adeptus” 2013, nr 1.

Wbrew heteronormie. O naturalnej seksualności w nienaturalnych warunkach, [w:] Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur, red. A. Jawor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Is the rainbow society possible? Sociological challenges in the age of postmodern multiculturalism, [w:] I. Handzlik, Ł. Sorokowski (red.), Found in Multiculturalism. Acceptance or Challenge?, Peter Lang, 2014.

Panika moralna wobec przemian w obrębie życia rodzinnego we współczesnych społeczeństwach, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna”, 2014, t. XV.

Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu”, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2014, nr 45.

Culture war in Polish rock music. Contribution to research (z Piotrem Zańką), „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 1 (235).

Wizja życia rodzinnego w polskich serialach telewizyjnych [w:] A. Duda (red.), „Medialne reprezentacje kultury”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Gender and the Polish question. A moral panic in the context of transformation of sexual norms, “The International Journal of Civic, Political, and Community Studies”, vol. 14, issue 1, 2015.

„Obalanie normalności”, czyli debata o związkach partnerskich, “Normy, dewiacje i kontrola społeczna”, 2015, tom XVI (z Piotrem Zańką).

Słowiańska dusza w hip-hopowym rytmie. O twórczości Donatana, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2016, nr 1 (239) (z Piotrem Zańką).

Kobieta w rodzinie ponowoczesnej na przykładzie Polek, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2016, tom VII, nr 2, s. 43-64.

Gender a sprawa polska. Panika moralna w kontekście transformacji norm seksualnych [w:] A. Jawor, A. Kurowicka (red.), „Polska transformacja seksualna”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 13-38.

A moral panic in the context of transformation of family structure, “International Journal of Management and Applied Science”, 2016, vol. 2, issue 10, s. 156-158.

Panika czasów transformacji, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, 2016, s. 196-199.

Wizerunek rodzin nieheteronormatywnych w polskich mediach [w:] A. Kalisz, E. Tyc (red.), „Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 191-203.

Uczestnictwo w polskiej kulturze imigrantów edukacyjnych z Ukrainy, "Sprawy Narodowościowe", 2020, nr 52 (w druku).

 


 
magnifying 2681173  340
Aktywność naukowa:
Obecnie grant NCN "Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989" pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Burszty (razem z M. Pęczakiem, P. Zańką, M. Rauszerem).


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW