dr hab. Joanna Smogorzewska

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Psychologii Edukacyjnej
E-mail:
j.smogorzewsk2@uw.edu.pl
Dyżur:
305, semestr letni 2019/2020: środa 13:15-14:15


 
Prowadzone zajęcia:
Psychologia rozwoju człowieka - konwersatorium

Socio-cognitive development: theory and practice - konwersatorium

Rozwój społeczny i poznawczy dzieci i jego uwarunkowania - seminarium licencjackie

Educational psychology - wykład konwersatoryjny

Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym - warsztat kompetencji wychowawczych - konwersatorium

 


 
Zainteresowania naukowe:
Rozwój teorii umysłu u dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Rozwój umiejętności społecznych i poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Edukacja integracyjna i włączająca


 
Wybrane publikacje:
Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2019). Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 1241-1254. http://dx.doi.org/ 10.1111/jar.12616

Szumski, G., Smogorzewska, J., Grygiel, P., Orlando, A.-M. (2019). Examining the Effectiveness of Naturalistic Social Skills Training in Developing Social Skills and Theory of Mind in Preschoolers with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 2822-2837. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3377-9

Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2019). The Children’s Understanding Scale: An Advanced Analysis of a Parent-Report Measure for Assessing Theory of Mind in Polish Children With and Without Disability. Developmental Psychology, 55, 835-845. http://dx.doi.org/10.1037/dev0000673

Smogorzewska, J. (2019). Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smogorzewska, J. (2019). “Storyline” or “Associations Pyramid”? A relationship between the difficulty of educational methods and their effectiveness in developing language creativity among pre-school children. Psychology of Language and Communication, 1, 1-21.

Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2018). Same or different? Theory of mind among children with and without disabilities. PLoS ONE13 (10): e0202553, https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0202553

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2018). Developing Preschoolers’ Social Skills: The Effectiveness of Two Educational Methods. International Journal of Disability, Development and Education, 65, 318-340.

Szumski, G., Smogorzewska, J., Karwowski, M. (2017). The Academic Achievement of Students Without Disabilities in Inclusive Classrooms: A Meta-Analysis. Educational Research Review, 21, 33-54.

Szumski, G., Smogorzewska, J., Karwowski, M. (2016). Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’ programme implementation.International Journal of Developmental Disabilities, 62, 41-50.

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-Metodyka-Efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Smogorzewska, J. (2014). Developing children’s language creativity through telling stories – An experimental study. Thinking Skills and Creativity, 13, 20-31.


 
Aktywność naukowa:
Granty badawcze ze środków zewnętrznych:

  1. Teoria umysłu idzie do szkoły. Klasa włączająca jako środowisko sprzyjające rozwojowi teorii umysłu u dzieci pełnosprawnych, 2018/31/B/HS6/00520, 2019-2022, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  2. Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa – badanie podłużne, 2016/23/B/HS6/00271, 2017-2020, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  3. Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach, realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności”, MNiSW/2015/DIR/20/ACK, 2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik (wraz z Dr hab. G. Szumskim).

  4. Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu, 2014/13/B/HS6/02663, 2015-2018, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  5. Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod „Storyline” i „Piramida Skojarzeń”, 2011/03/N/HS6/01747, 2012-2013, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Preludium, kierownik.

  6. Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych, 2012/07/B/HS6/01442, 2013-2017, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, wykonawca. 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW