Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?


dr hab. Joanna Smogorzewska

Stanowisko:
profesor uczelni


Jednostka:
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Włączającej


E-mail:
j.smogorzewsk2@uw.edu.pl


Dyżur:
305, semestr letni 2023/2024 piątek 9:00-10:00 oraz inne dni po wcześniejszym ustaleniu przez e-mail/ spring-summer term 2023/2024 Friday 9:00-10:00am or other days after e-mail
Zainteresowania naukowe:


Rozwój teorii umysłu u dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Rozwój umiejętności społecznych i poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

Edukacja integracyjna i włączająca


Wybrane publikacje:


Smogorzewska, J., Szumski, G., Bosacki, S., Grygiel, P., & Osterhaus, Ch. (2024). Longitudinal relations between theory of mind and academic achievement among deaf and hard-of-hearing school-aged children. Journal of Experimental Child Psychology, 239, 105806. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2023.105806

Szumski, G., Smogorzewska, J., & Grygiel, P. (2022). Academic achievement of students without special educational needs and disabilities in inclusive education: Does the type of inclusion matter? PLoS ONE 17(7): e0270124. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270124

Smogorzewska, J., Szumski, G., Bosacki, S., & Grygiel, P. (2022). Just listen to your mind: Consequences of theory of mind development for deaf or hard-of-hearing children. Research in Developmental Disabilities, 127, 104261. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104261 

Szumski, G., Smogorzewska, J., Narkun, Z., & Trębacz-Ritter, A. (2022). Współnauczanie i jego znaczenie dla procesu edukacji. Przegląd badań. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 44, 76-97.

Smogorzewska, J., & Osterhaus, Ch. (2022). A matter of style? Parenting behaviors of mothers of typically-developing children, children with mild intellectual disability, and deaf or hard-of-hearing children. European Journal of Developmental Psychology. https://doi.org/10.1080/17405629.2022.2039618

Smogorzewska, J., Szumski, G., Bosacki, S., Grygiel, P., Karwowski, M. (2022). School engagement, sensitivity to criticism and academic achievement in children: The predictive role of theory of mind. Learning and Individual Differences, 93, 102111. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2021.102111

Smogorzewska, J. Osterhaus, Ch. (2021). Advanced Theory of Mind in Children With Mild Intellectual Disability and Deaf or Hard of Hearing Children: A Two-Year Longitudinal Study in Middle Childhood. British Journal of Developmental Psychology, 4, 603-624. https://doi.org/10.1111/bjdp.12389

Buchner, T., Shevlin, M., Donovan, M-A., Gercke, M., Gold, H., Siska, J., Janyskova, K., Smogorzewska, J., Szumski, G., Vlachou, A., Demo, H., Feyerer, E., Corby, D. (2021). Same progres for All? Inclusive education, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and students with intellectual disabilities in european countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 18, 7-22.   https://doi.org/10.1111/jppi.12368

Szumski, G., Smogorzewska, J., Grygiel, P. (2020). Attitudes of students toward people with disabilities, moral identity and inclusive education – A two-level analysis. Research in Developmental Disabilities102, 103685, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103685

Smogorzewska, J. Szumski, G., Grygiel, P. (2020). Theory of mind goes to school: Does educational environment influence the development of theory of mind in middle childhood? PLoS ONE 15(8): e0237524, 1-18. https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0237524

Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2019). Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 1241-1254. http://dx.doi.org/ 10.1111/jar.12616

Szumski, G., Smogorzewska, J., Grygiel, P., Orlando, A.-M. (2019). Examining the Effectiveness of Naturalistic Social Skills Training in Developing Social Skills and Theory of Mind in Preschoolers with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 2822-2837. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3377-9

Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2019). The Children’s Understanding Scale: An Advanced Analysis of a Parent-Report Measure for Assessing Theory of Mind in Polish Children With and Without Disability. Developmental Psychology, 55, 835-845. http://dx.doi.org/10.1037/dev0000673

Smogorzewska, J. (2019). Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smogorzewska, J. (2019). “Storyline” or “Associations Pyramid”? A relationship between the difficulty of educational methods and their effectiveness in developing language creativity among pre-school children. Psychology of Language and Communication, 1, 1-21.

Smogorzewska, J., Szumski, G., Grygiel, P. (2018). Same or different? Theory of mind among children with and without disabilities. PLoS ONE13 (10): e0202553, https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0202553

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2018). Developing Preschoolers’ Social Skills: The Effectiveness of Two Educational Methods. International Journal of Disability, Development and Education, 65, 318-340.

Szumski, G., Smogorzewska, J., Karwowski, M. (2017). The Academic Achievement of Students Without Disabilities in Inclusive Classrooms: A Meta-Analysis. Educational Research Review, 21, 33-54.

Szumski, G., Smogorzewska, J., Karwowski, M. (2016). Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’ programme implementation.International Journal of Developmental Disabilities, 62, 41-50.

Smogorzewska, J., Szumski, G. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-Metodyka-Efekty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Smogorzewska, J. (2014). Developing children’s language creativity through telling stories – An experimental study. Thinking Skills and Creativity, 13, 20-31.


Aktywność naukowa:


Granty badawcze i stypendia badawcze ze środków zewnętrznych:

  1. Stypendium NAWA - Program im. Bekkera 2023 - wyjazd badawczy na Uniwersytet w Pawii, Włochy (10.2024-03.2024). Badanie pt. Czy to, że się różnimy, ma znaczenie dla naszego wzajemnego zrozumienia? Rola teorii umysłu w rozumieniu rówieśników z i bez niepełnosprawności, prowadzone z prof. Sereną Lecce.

  2. "Czy możemy powiedzieć, że będziecie przyjaciółmi (...)?" - w poszukiwaniu czynników istotnych dla przyjaźni między dziećmi z i bez niepełnosprawności", 2021/43/B/HS6/00251, 2022-2026, Narodowe Centrum Nauki - konkurs Opus, kierownik.

  3. Teoria umysłu idzie do szkoły. Klasa włączająca jako środowisko sprzyjające rozwojowi teorii umysłu u dzieci pełnosprawnych, 2018/31/B/HS6/00520, 2019-2022, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  4. Konsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie średniego dzieciństwa – badanie podłużne, 2016/23/B/HS6/00271, 2017-2020, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  5. Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach, realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności”, MNiSW/2015/DIR/20/ACK, 2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik (wraz z Dr hab. G. Szumskim).

  6. Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu, 2014/13/B/HS6/02663, 2015-2018, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, kierownik.

  7. Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod „Storyline” i „Piramida Skojarzeń”, 2011/03/N/HS6/01747, 2012-2013, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Preludium, kierownik.

  8. Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych, 2012/07/B/HS6/01442, 2013-2017, Narodowe Centrum Nauki – konkurs Opus, wykonawca.