dr Agnieszka Wołowicz

Stanowisko:
adiunkt
Jednostka:
Zakład Psychologii Edukacyjnej
E-mail:
a.wolowicz@uw.edu.pl
Dyżur:
305, 305, semestr letni 2018/2019: czwartek 15.00-16.30


 
Prowadzone zajęcia:
Rodzina z osobą niepełnosprawną

Współpraca z rodzicami i środowiskiem instytucjonalnym i lokalnym

Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny


 
Zainteresowania naukowe:
badania o niepełnosprawności, gender studies, queer disability studies


 
Wybrane publikacje:
Wołowicz, A., Król, A., Struzik, J. (w druku). Will my mother drive me to a lesbian date? Women with disabilities and non-heteronormativity in Poland.

Wołowicz, A. (2018). Badania partycypacyjne jako odpowiedź na założenia społecznego modelu niepełnosprawności? Studia de Cultura, 10(1),165-177.

Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., Wołowicz-Ruszkowska, A. (2018). Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Wołowicz-Ruszkowska, A., McConnell, D.  (2017). The Experience of Adult Children of Mothers with Intellectual Disability: A Qualitative Retrospective Study from Poland. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(3), 482-491. DOI: 10.1111/jar.12322.

Wołowicz-Ruszkowska, A. (2017). A study of women with disabilities – the emancipatory perspective. W: Introspective Approach to Women’s Intercultural Fieldwork. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 103-125.

Trzebiński, J., Wołowicz-Ruszkowska, A., Wójcik, A. D. (2016). The impact of self–narratives of motherhood for mothers of children with autism. Frontiers in Psychology, 7. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01899.

Wołowicz-Ruszkowska, A. (2015). How Polish Women with Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood. Psychology of Women Quarterly, 40(1), 80-95.

Wołowicz-Ruszkowska A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Ho, E., James, N., Brown, I., Firkowska – Mankiewicz, A., Zasępa, E., Wapiennik, E., & Wołowicz, A. (2013). Family Quality of Life of Polish Families with a Member with Intellectual Disability. Journal on Developmental Disabilities, 2(19), 36-41.


 
Aktywność naukowa:
2015/17/B/HS6/04148: Doświadczanie macierzyństwa przez kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, Narodowe Centrum Nauki, funkcja: kierownik

International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities: Quality of Life for People with Developmental Disabilities, funkcja: wykonawca, kierownik: Ivan Brown

 

 


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW