dr Justyna Żak-Szwarc

Jednostka:
Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą


E-mail:
justyna.zak@uw.edu.pl


Dyżur:
323, wtorki 16.30 - 17.30 (proszę o uprzedni kontakt mailowy)
Zainteresowania naukowe:


sztuka, rola sztuki w kulturze współczesnej i w życiu człowieka, edukacja kulturalna, muzeologia, ikonografia i estetyka


Wybrane publikacje:


W kręgu muzealnych przedmiotów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;

Ja – Ty w perspektywie wspólnoty sztuki, w: Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, red. M. Sasin, M. Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018;

Artyści, odbiorcy i kuratorzy jako arbitrzy dzieł sztuki współczesnej, w: Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, red. J. Winnicka-Gburek, B. Dziadzia, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017;

Arthur C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, w: „Sztuka i filozofia”, t. 47, 2015;

Postrzeganie dzieł sztuki jako proces tworzenia, w: Sztuka i twórczość, red. K. Pankowska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015;

Kultura konwergencji w przestrzeni muzealnej na przykładzie wybranych berlińskich muzeów, w: Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji, red. M. Zalewska-Pawlak, P.Soszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

Kobiety z żyrardowskiej fabryki - bohaterki wielkiego strajku z 1883 roku, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku "Portret kobiecy". Polki w realiach epoki. T. 3, red. J. Kita, M. Klempert, M. Korybut-Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014

Z dziejów miasteczka w kolorze niebieskim. O społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic  = From the history of a little town in the shade of blue : on Jewish community in Żyrardów and neighbouring areas, Żyrardów, 2010


 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW