Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Seminaria badawcze i debaty | SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

Tematy dotychczasowych spotkań:

27 kwietnia 2021 r.:

Dr Olga Wysłowska, dr Urszula Markowska-Manista, referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie będzie dr hab. Roman Dolata, prof. UW.
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap