Home | WYDZIAŁ I PRACOWNICY | Działalność naukowa | Seminaria badawcze i debaty | SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

SEMINARIA NAUKOWE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

Tematy dotychczasowych spotkań:

8 czerwca 2021:

Dr Katarzyna Brzosko-Barratt oraz dr Mateja Dagarin Fojkar przedstawią referat: “FL literacy teacher needs at primary level – a comparative study”. Moderatorem dyskusji po referacie była dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz.

27 kwietnia 2021:

Dr Olga Wysłowska, dr Urszula Markowska-Manista, referat „Partycypacja najmłodszych dzieci w życiu społecznym – nowe podejście w badaniach pedagogicznych  w Polsce?”. Moderatorem dyskusji po referacie był dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Copy link
Powered by Social Snap