Profesury

Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW

Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 490 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Janinie Kamińskiej

dr hab. Zofia Szarota, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 515 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Zofii Szarocie

dr hab. Andrzej Wierciński, prof. ucz.

UCHWAŁA NR 513 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr. hab. Andrzejowi Wiercińskiemu

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW