Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Informacja dla Pracowników WPUW dotycząca wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus: STA/STT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + Program  KA/2020.  Maksymalnie 3 wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 i 3 wyjazdów roku 2021/2022. Więcej informacji na stronie BWZ oraz na stronie Wydziałowej z zakładce Erazmus+ .

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/zatwierdzone 19.04.2021

https://www.pedagog.uw.edu.pl/erasmus

 

Procedura przyjmowania wniosków wyjazdowych STA Wydział Pedagogiczny w roku 2021 i 2022 KA /2020 (DOC do pobrania)

Procedura przyjmowania wniosków wyjazdowych STA Wydział Pedagogiczny w roku 2021 i 2022

KA /2020

Nabór kandydatów w sposób ciągły.

Proces rekrutacji w 2021 roku będzie odbywał się na zasadzie całorocznego przyjmowania zgłoszeń od nauczycieli akademickich. każdy nauczyciel akademicki może skorzystać z 3 wyjazdów STA/STT 2020/2021 i 3 wyjazdów STA/STT 2021/2022, w miarę posiadanych miejsc i środków. Preferowane są wyjazdy osób, które nigdy z nich nie korzystały lub korzystały sporadycznie.

Lista umów z których nauczyciele akademiccy mogą skorzystać jest dostępna na stronie WPUW, w zakładce „Erazmus +”, kafelek: „Dla pracowników”

1. Nauczyciel akademicki informuje Koordynatora i zamiarze wyjazdów do konkretnych uczelni. Następnie samodzielnie kontaktuje się z biurem Erasmus w danej uczelni partnerskiej z propozycją przyjazdu i przygotowuje Mobility Agreement. Otrzymuje podpisaną umowę ze strony partnerskiej jako wyraz zgody na przyjazd i na plan STA/STT. Adresy biur podane są na stronach internetowych partnerów.

2. Nauczyciel akademicki na 3 miesiące przed wyjazdem składa „Zgłoszenie wyjazdu” i „Mobility Agreement” do Koordynatora ds. Mobilności. Umowy i Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (skany) do Koordynatora.

3. Koordynator przyjmuje skany, sprawdza listę wolnych miejsc i ustala kolejność wyjazdów. Jeśli do tej samej uczelni chce wyjechać więcej osób niż jest wolnych miejsc, kryterium wyboru stanowi liczna odbytych wcześniej staży STA/STT). Koordynator wpisuje nauczyciela akademickiego na listę wyjazdową lub listę rezerwową oraz proceduje składanie podpisów po stronie Wydziału.

4. Dziekanat na wniosek Koordynatora ds. Mobilności przesyła dokumenty do BWZ, pozostawia kopię dokumentów oraz powiadamia nauczyciela akademickiego o wysłaniu dokumentów do BWZ (pok. 114).

Z uwagi na zwiększenie puli wyjazdów i zmianę systemu rekrutacji, w 2021 roku zgłoszenia będą rozpatrywane na Wydziale raz w miesiącu (w pierwszym pełnym tygodniu).

[Przykładowo: dokument złożony 10 maja 2021, rozpatrzenie i procedowanie 1-7 czerwca 2021, około 2 miesiące dokumentacja przygotowywana w BWZ, wyjazd np. 1 września 2021]

6. Nauczyciel akademicki może uzyskać kopię (lub skan) Umowy w dziekanacie i wysłać do uczelni partnerskiej, jeśli uczelnia partnerska sobie tego życzy.

7. BWZ kontaktuje się bezpośrednio z nauczycielem akademickim w celu dalszego procedowania wyjazdu (informacja o przyznaniu środków, podpisanie umowy, złożenie wniosku wyjazdowego i in.)

Terminy: Nabór ciągły od 19.04.2021 do 30.09 2022

Wyjazdy od 19.04.2021 do 30.09.2022

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/zatwierdzone 19.04.2021

Kontakt w BWZ: p. Sybilla Marinković (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl).

Kontakt na Wydziale Pedagogicznym: Koordynator dr hab. Agniezka Naumiuk agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl

Biuro Mobilności: p. Agnieszka Tokarzewska a.tokarzewska@uw.edu.pl